Není to tak dlouho, co jsem slýchávala vtipné hlášky na tzv. chrám sv. Brambory, ale dost už špatných vtipů. Pojďme se společně podívat na zajímavé a velmi krásné místo v Kutně Hoře, kterým je samozřejmě chrám svaté Barbory. Pokud budete ubytovaní v této lokalitě České republiky, rozhodně si udělejte čas na návštěvu této krásné památky.

Tento chrám byl nejdříve nazýván pouze jako kaple, neboť jeho stavba byla velmi odlišná od ostatních chrámů a kostelů. Je obecně známo, že většina kostelů a chrámů vzniká na popud církevních institucí. Avšak u stavby, o které si budeme povídat nyní to bylo úplně jinak. Od počátku byl zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany.  Svým vzhledem dokázal konkurovat i pražské katedrále. Můžeme říct, že chrám svaté Barbory vyjadřuje dobové napětí, které se odehrávalo mezi Kutnou Horou a Prahou.  V roce 1995 byl chrám zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Již v roce 1388 začala stavba kostela svaté Barbory. Původně měla mít tato stavba dvojnásobnou délku lodi, než jakou délku v současné době můžeme vidět. Stavba měla několik fází a také značně souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů.  V roce 1558 došlo k zastavení stavby s tím, že kostel byl na západě uzavřen pouze provizorní zdí. Všechny následující zásahy neměly účel kostel dokončit, avšak pouze udržovat, aby nezchátral.

katedrála

Chrám svaté Barbory autor: Libor Sváček

Jezuité v roce 1926 kostel převzali a následně vedle něj vybudovali kolej. Bohužel došlo k požáru kostela. Právě z tohoto důvodu došlo k velké úpravě kostela na barokní a došlo především k vybudování barokního krovu.  V letech 1884 až 1905 archeologický spolek Vocel rozhodl, že dojde k puristické rekonstrukci. Při této rozsáhlé rekonstrukci byl kostel obnoven a také prodloužen o klenební pole k západu a bylo také vybudované nové neogotické průčelí. Došlo k nahrazení barokního krovu. Místo barokního krovu byl přidán krov v podobě trojice gotizujících stanových střech, které by měly odpovídat původnímu gotickému řešení.  Nejdříve s výstavbou začal stavitel Svatovítské katedrály Petr Parléř. Došlo pod jeho vedením k vystavění nejstarší části stavby. Teprve v roce 1547 získala budova klenbu, do té doby nebyla krytá proti dešti. Mezitím došlo k přerušení stavby. Stavba byla obnovena v roce 1482 s tím, že jí obnovili nejdříve místní stavitelé, kteří pokračovali v intencích Jana Parléře.  Od roku na stavbě kostela pracoval Matěj Rejsek, který se stavbě velmi věnoval a působil zde až do své smrti v roce 1506. Podle jeho návrhu se však pokračovalo až do roku 1509.  V roce 1512 se stavbě kostela začal věnovat i velmi respektovaný architekt Benedikt Ried. Jeho příchod stavbu velmi ovlivnil. Dle jeho projektu se stavělo i po jeho smrti a to až do roku 1534.  Mezitím došlo k poklesu těžby stříbra, a proto docházely finanční zdroje. V roce 1558 došlo k definitivnímu  zastavení stavby.  Poslední stavební úpravě proto byly dokončeny až v roce 1905.Tento velmi zajímavý chrám můžeme navštívit každý den, neboť pro návštěvníky je otevřen dennodenně.

Vstupné pro dospělé je 60,- Kč a pro děti a studenty 40,- Kč (2016), takže se jistě vyplatí udělat si výlet do Kutné Hory kvůli chrámu svaté Barbory a dalším zajímavým památkám.

Zatím žádné komentáře.

Zanechat komentář

You must be logged in to post a comment.