Buchlov a Buchlovice – dva skvosty střední Moravy

Dvě krásné stavby, které jsou na první pohled rozdílné, ale spojuje je více než jen podobné jméno. To jsou hrad Buchlov a zámek Buchlovice ve Zlínském kraji. Máte-li cestu Buchlovskými kopci, jak se těmto vrcholům Chřibů říká, udělejte si pár hodin čas a projděte si obě zajímavá místa, jistě nebudete litovat. A nebo ještě lépe, ubytujte se třeba přímo v Buchlovicích a vyhraďte si na poznávání těchto památek a jejich pěkného okolí hned několik dní.

 

Hrad Buchlov

Hrad na jednom z nejvyšších kopců Chřibů, vrchoviny ležící na střední Moravě, byl postaven již někdy na počátku 13. století, přesné údaje nejsou známy, nedochovaly se totiž žádné písemné památky, jen rytiny na kamenech stavby. Jisté je ale to, že byl určením obrannou pevností, která střežila obchodní cestu a také buchlovské panství. K tomu měl hrad královskou soudní moc, takzvané lovecké právo. To ze začátku umožňovalo správci panství trestat jen pytláctví, později i ostatní přečiny proti zákonům. Hrad procházel mnoha královskými zástavami, až se roku 1518 dostal poprvé do soukromého vlastnictví a to rodu Žerotínů, kteří ho ale hned v roce 1542 prodali Zástřizlům. Za jejich správy byl původně románsko-gotický hrad přestavěn do renesanční podoby. Po sto letech měnil hrad Buchlov znovu majitele, když ho získali Petřvaldové z Petřvaldu. Nepobývali tady ale dlouho, protože na počátku 18. století začali budovat nedaleký zámek Buchlovice, kam později přesídlili. Buchlov tak zůstal od roku 1751 trvale neobydlen, naštěstí ho ale nečekal špatný osud, jak tomu u opuštěných hradů často bývá. Od roku 1800 byly totiž majiteli panství Berchtoldové, kteří si z hradu vytvořili rodinné muzeum a shromažďovali tu sbírky s mnoha cennými exponáty. Již od první poloviny 19. století byly tyto sbírky přístupné veřejnosti a prohlédnout si je můžete i dnes na jednom ze dvou prohlídkových okruhů. Oba dva končí ve Vyhlídkové věži, ze které je krásný pohled na okolní chřibské vrchy. Na věž si můžete vystoupat i samostatně bez nutnosti absolvovat prohlídkový okruh, byla by ale škoda se o něj ochudit. A za výšlap stojí i vedlejší kopec, na kterém se nachází kaple sv. Barbory. Tato stavba nahradila v roce 1672 původní kapli ze 13. století a sloužila jako rodinná hrobka pánů z Petřvaldu a poté Berchtoldů. Kapli je možné si prohlédnout i zevnitř.

 

zámek
Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice

Bydlet na hradě nebývalo příliš pohodlné, obzvlášť nepříjemný byl všudypřítomný chlad. To byl podle romantické legendy důvod, proč nechal těsně před rokem 1700 hrabě Jan Dětřich z Petřvaldu zahájit stavbu zámku Buchlovice. Jeho milovaná manželka Anežka Eleonora totiž pocházela ze slunné Itálie a na hradě jí byla zima. Hrabě ji tak chtěl překvapit a nechal pro ni vybudovat pohodlné místo, kde jí bude lépe. A to navíc v italském stylu barokní vily, aby se tu cítila opravdu jako doma. Tato legenda trochu kulhá, protože Eleonora již dávno před seznámením s Janem žila s celou větví rodiny Collonů ve Slezsku a ti dva se potkali v Brně, kde pak nějakou dobu pobývala u svého bratra na Špilberku. Slunná Itálie jí tak již nejspíš nic moc neříkala. Pravděpodobnější tedy je verze, že zámek měl sloužit jako letohrádek pro pobavení šlechty. Takové stavby byly v té době běžné a každý bohatý majitel panství je nechával budovat. A velký význam přitom měl nejen samotný zámek, ale také zahrada a park kolem něj. Vzhledem k pohodlí, které zámek oproti hradu nabízel, byla otázka času, kdy sem majitelé přesídlí natrvalo. To se stalo ve výše zmiňovaném roce 1751 a od té doby byly Buchlovice centrem správy panství. V rukou rodu Berchtoldů, kam se dostal nedlouho poté, získal zámek na významu a to především kolem roku 1900. Berchtoldové byli totiž bohatí a velmi významní šlechtici, kteří se stýkali s elitou celé Evropy. Na přelomu 19. a 20. století se na zámku scházeli přední evropští politici a rozhodovali tu o důležitých státních otázkách. Z této doby také pochází převážná část luxusního vybavení interiéru, které uvidíte na prohlídkovém okruhu. Ten zahrnuje 17 pokojů, které sloužili jak reprezentačním, tak soukromým účelům. Nádherné vybavení těchto prostor jistě stojí za vidění. Dostatek času si nechte také na procházku překrásnou barokní zahradou a krajinářským parkem. Tato zahrada patří opravdu k těm nejkrásnějším historickým zahradám u nás a má kouzelnou atmosféru. Všudypřítomná zeleň doplněná prvky vody a upravenými cestičkami láká k pomalé romantické procházce. Pohádkovou atmosféru dokreslují líně se procházející pávi se svým skvostným peřím. Prostě romantika, jak má být, skvělý tip na ubytování v tomto kraji.

Tipy na ubytování ve Zlínském kraji

Share

Napsat komentář