Znojmo město okurek a vína

Spousta lidí ví, jaké je první, druhé i třetí největší město České republiky. Avšak jen málo kdo se zajímá i o další města. Proto bych se s vámi dnes chtěla podělit o několik zajímavých informací o Znojmě.

Jedná se o město, které je 2. největší v Jihomoravském kraji. Leží přibližně 55 km jihozápadně od Brna a 8 km od něj můžeme najít hranice s Rakouskem. Jedná se o historické centrum jihozápadní Moravy, kde žije necelých 34 tisíc obyvatel. Město se rozkládá na 65,93 km2 s nadmořskou výškou 290 metrů nad mořem.

Jako vždy je jistě důležité znát aspoň základní informace o historie a o tom, jak vlastně dané město vzniklo a také to, jak se postupně vyvíjelo. Zdejší prostor byl osídlen již v dávné době a od 8. století se naproti dnešnímu centru města rozkládalo rozsáhlé staromoravské hradiště. Což je dnešní část města Hradiště, které střežilo brod přes řeku Dyji.

Bylo zde i velmi rozsáhlé pohřebiště, které se objevilo teprve v roce 2007 a i v dnešní době je velmi intenzivně zkoumané a prohledávané.

V roce 1048 došlo poprvé k písemné zmínce o Znojmě a to v padělané listině, ve které kníže Břetislav zakládá proboštství v Rajhradě a kde je mezi svědky uveden znojemský kastelán Markvart.

V roce 1880 zde žilo 12 772 evidovaných obyvatel. Od té doby se počet jen a jen zvyšoval a v dnešní době se téměř ztrojnásobil. Což je opravdu obdivuhodné a můžeme si být jisti, že město je velmi oblíbené.

Znojmo je historickým centrem jihozápadní Moravy, ve kterém je velké množství památek a zajímavých míst. Samotné město je městskou památkovou rezervací. Nachází se zde i Národní kulturní památka České republiky – rotunda svaté Kateřiny z 12. století, která stojí v areálu přemyslovského hradu  ve Znojmě. V raném středověku došlo k postavení velkého množství rotund, avšak tato se liší. Je rozdílná tím, že v ní jsou zachované nástěnné románské malby z roku 1134, a proto je památkově chráněná.

Jižní morava

Avšak se ve městě nachází přes 200 dalších Národních kulturních památek. Mezi nejznámější patří například Loucký klášter, který založil český kníže Konrád II. spolu se svou matko již v roce 1190. V dnešní době je část klášteru využívána firmou Znovín Znojmo pro uložení lahví s vínem, jejich prodejnou a také pořádáním různých společenských akcí a je zde umístěno i velmi malé muzeum vinařství. Tato část objektu je proto udržovaná a využívána, avšak většina zdejšího Klášteru je opuštěná a postupně chátrá.  

Dále si můžeme krátce povědět ještě důležité informace o Znojemské radniční věži, která je dominantou celého města a patří k nevýznamnějším gotickým stavbám v Česku. Mikuláš ze Sedlešovic ji nechal postavit v letech 1445 až 1448. Na věži je vybudován vyhlídkový ochoz a po celý rok je tím pádem turistům poskytnut nádherný výhled z 80 metrů vysoké věže. Návštěvníci tak mohou získat nádherný výhled například na zdejší náměstí, ale také na celé město.

Ve Znojmě v roce 2005 vznikl Hudební festival Znojmo, který získává velké množství obdivovatelů a zájemců. Tento festival je zajímavý tím, že každý rok je zaměřen na jiného hudebníka.

Znojmo je známé, pro svoji vhodnou polohu k pěstování vína, především pro vinařství. Každý rok zde probíhá Znojemské historické vinobraní, které je spojené s kulturními atrakcemi, burčákem a především vínem. Této události se účastní kolem 80 tisíc návštěvníků. Nesmíme také zapomenout zmínit fakt, že Znojmo je snad nejvíce známé pro své Znojemské okurky. V roce 1570 loucký opat Jiří II. zavedl pěstování okurek na Znojemsku a právě díky tomu je Znojmo velmi známé nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Read more
Share

Lednice je skvostem jižní moravy

Dnes se společně podíváme na další velmi krásné místo v České republice. Řeč bude tentokrát o zámku Lednice, který se nachází v obci Lednice (jak nečekané), což je asi 12 km východně od Mikulova. Nejdříve se podívá na historii obce Lednice, která je z listinné podoby známa již od roku 1222. V tehdejší době patřila vladykům Adamarovi a Lipertovi z Lednice. Vybudovali zde tvrz, která měla střežit a chránit významný přechod při řece Dyji. Tuto tvrz nevlastnili dlouho, neboť již v roce 1244 ji předl král Václav I. Sigfriedovi Waisemu. V držení Lichtenštejnů zůstala Lednice až do roku 1945 (s výjimkou krátké přestávky v letech 1571 až 1576).

Následně se zde vystřídalo několik majitelů od Jana I. z Lichtejštejna přes Kryštofa z Lichtenštejna, Hartmann II. z Lichtenštejna, Karla Eusebia z Lichtenštejna až po František Josef II. Od roku 1945 je Lednice v majetku státu. V dnešní době  zámek pro svoji velmi rozlehlou zahradu patří mezi nejkrásnější zámky v České republice. Podobu, jakou dnes můžeme u zámky vidět, získal zámek již při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století. Zámek má velkou a udržovanou zámeckou zahradu. Musím zmínit, že i výzdoba interiéru je velmi zajímavá a velkolepá. Jedná se o vyřezané kazetové stropy, původní historický nábytek a o pozoruhodné šestatřicetistupňové dřevěné schodiště v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku.

Minaret - autor Czechtourism Ladislav Renner
Minaret – autor Czechtourism Ladislav Renner

Na pravé straně zámku se nachází velký skleník, který byl postaven již v letech 1843 až 1845. Zámecký park byl vybudován na počátku 19. století a nachází se zde velké množství vzácných dřevin, rybníků a také zajímavých staveb jako například Minaret, což je 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Zdejší rozhlednu nechal postavit Alois I. z Lichtenšetjna a stavěla se v letech 1797 – 1802. Další zajímavou stavbou na zámecké zahradě je Janův hrad, který je též zvaný jako Janohrad. Jedná se o umělou zříceninu hradu z počátku 19. století a je chráněn jako kulturní památka České republiky. V zámecké zahradě také můžeme najít Lovecký zámeček. Je to drobná stavba, která stojí při cestě ze zámku k Janohradu a do Kančí obory. Samozřejmě nesmím zapomenou zmínit i historický skleník, ve kterém se nachází nejvzácnější česká skleníková rostlina. Jedná se o strom 300-500letého cykasu Encephalartos altensteinii. Bohužel v 90. letech byl tento strom velmi poškozen, když skleník byl podroben rekonstrukci.

Zámek je velmi oblíben turisty, a proto zde můžeme najít 8 turistických okruhů. Při návštěvě prvního okruhu můžeme vidět reprezentační sály a je to tzv. základní okruh, jeho délka je přibližně 50 minut. Ve druhém okruhu si můžeme prohlédnout soukromé apartmány a délka je stejná. Ve třetím okruhu navštívíme dětské pokoje a Muzeum loutek, tento okruh též trvá 50 minut. Ve čtvrtém okruhu navštívíme Grottu, což je umělá barokní krápníková jeskyně, která se nachází ve sklepě zámku. Tato prohlídka trvá pouze 20 minut. Pátý okruh bude zajímat všechny, kteří mají rádi rostliny, neboť je to návštěva skleníku. V dalším okruhu si turisté mohou prohlídnout již výše zmíněný Minaret. Také jsem se výše zmiňovala o Janohradu, který je možno si prohlédnout v sedmém okruhu. Jako osmým a zároveň posledním orkuhem je prohlídka parku s průvodcem. Tento okruh trvá přibližně 50 minut a návštěvníci se dozví mnoho zajímavých věcí o celém parku. Lednický zámek patří k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území České republiky a v prosinci roku 1996 byl zapsán do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO v rámci celého zdejšího Lednicko-valtického areálu.

Tipy na ubytování v Jihomoravském kraji

Read more
Share

Mikulov, zajímavé městečko v CHKO Pálava

Mikulov je velmi zajímavé město, které se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav. Leží přibližně 40 km jižně od Brna. Nachází se nedaleko hranice České republiky a Rakouska. Pokud hledáte ubytování v okolí Brna je Mikulov dobrou volbou.

První věc, které si jistě každý návštěvník v Mikulově všimne, je barokní zámek. Tento zámek se nachází téměř v centru města a stojí na skalnatém kopci, který je nazýván jako tzv. Zámecký vrch. Zámek je využíván také pro stálou expozici Regionálního muzea. Příležitostně je zámek využíván i pro různé kulturní akce například pro vinobraní. Na východě lze vidět tzv. Svatý kopeček a na severu vrch Turold. Právě mezi vrchem Turold a zámkem je malý vápencový pahorek, na které se nachází zřícenina Kozí hrádek poskytující rozhled na celé město Mikulov. Město je známo především pro svou velkou řadu vinařských firem, avšak nesmíme ani opomíjet zastoupení strojírenského a stavebního průmysluŘímané, kteří tábořili v místě dnešního vodního díla Nové Mlýny již v dávných dobách do města přinesli pěstování vinné révy. Následně se nejvíce rozvíjelo pěstování a zpracování vinné révy v době Velkomoravské říše. V té době vinná réva získala první místo v zemědělské produkci nejenom na Mikulovsku, ale také v celé jižní Moravě.

palava
Nové mlýny (autor: czechtourism – Jan Miklín)

 

Kromě dominantního zámku se v Mikulově nachází spousta dalších kulturních památek. Návštěvníci si velmi oblíbili také Dietrichsteinská hrobku, která je na náměstí. Patří do chráněných kulturních památek České republiky. Původně na jejím místě stála loretánská kaple, která byla vybudována ve 20. letech 17. století. Následně zde byl vybudován Kostel sv. Anny a v letech 1845 až 1852 byl kostel upraven na pohřební kapli Ditrichštejnů. Také v Mikulově turisté mohou najít Synagogu, která se nachází přímo pod zámek a dnes se jedná bohužel pouze o jedinou budovu. Nesmíme zapomenout zmínit, že je to nejstarší mikulovský židovský svatostánek.  Dále můžou turisté zavítat například do Kostela sv. Václava či na Židovský hřbitov.  Mikulov se nachází v chráněné krajinné oblasti Pálava. V okolí se také nachází velké množství přírodních památek jako například přírodní park Svatý kopeček, Turold a jeskyně Na Turoldu.  Mikulov je návštěvníky velmi oblíbeným městem, neboť si zde může každý najít to, co ho nejvíce zajímá.

Tipy na ubytování v Jihomoravském kraji

Read more
Share

Brno, město uprostřed Evropy

Brno je po Praze druhým největším městem České republiky a největším na Moravě, to ví asi každý český občan. Jak dobře ale toto město znáte? Víte, které památky byste při návštěvě určitě neměli minout a jaké zajímavosti pro vás má toto město připravené. Chystáte-li se ubytovat v srdci Moravy a třeba tu i strávit celou dovolenou, přečtěte si pár tipů, kam se vydat za toulkami historií, kulturou i přírodou.

Nejdříve si řekněme něco o historii, protože je bezpochyby zajímavá. Na území nynějšího města a okolí žili lidé již od pravěku. Základem Brna však byla až osada u brodu přes řeku Svratku, která vznikla kolem roku 1000 n.l. a dala městu jméno. Dnes je tato část města nazývána jako Staré Brno. Další dějiny se pak odvíjely od dějin celé Moravy, protože se místo hned stalo významným správním centrem země. První největší rozvoj nastal ve 13. století, kdy získalo Brno městská práva a také byl postaven hrad Špilberk, který byl v následujících dvou stoletích společně s městem sídlem moravských markrabat. Během času muselo město odolávat nejednomu útoku nepřátelských vojsk, ale dařilo se mu to, ať už jde o hustitské války nebo neúspěšné švédské obléhání během třicetileté války, kdy Brno jako jediné město na Moravě v roce 1645 odolalo náporu švédských vojsk a pomohlo tak rakouské říši zmobilizovat síly a Švédy porazit. S tímto obléháním souvisí i legenda, na základě které se od těch dob v kostele sv. Petra a Pavla zvoní poledne už v jedenáct hodin. Tato pověst praví, že velitel švédských vojsk generál Torstenson se jednoho večera v srpnu 1645 zařekl, že buď druhý den konečně dobude město dříve, něž odbijí poledne, nebo s vojsky odtáhne pryč. Když poté onen druhý den starý zvoník kostela viděl, že město téměř padlo, rozhodl se povzbudit obránce zvoněním, přestože bylo teprve jedenáct hodin dopoledne. Generál však považoval toto zvonění za odbíjení poledne a opravdu obléhání vzdal. Ať už se to stalo takto nebo trošku jinak, důležité bylo ono slavné vítězství Brna. Po této třicetileté válce se město stalo nedobytnou barokní pevností, což se začalo měnit až v 18. století, kdy s rozvojem průmyslu a obchodu rostly předměstí, které se brzy připojovaly k samotnému městu. Ve 20. století bylo Brno stejně jako celá naše země poznamenáno oběma válkami i komunistickým režimem, v novodobé historii jde však opět o důležité centrum správní moci, soudnictví, průmyslu, kultury i školství a především vzkvétající město na vrcholu sil. Brno má dnes téměř 400 000 obyvatel a je zdravým pulzujícím srdcem Moravy.

Hrad
Hrad Špilberk

Centrum města je městskou památkovou rezervací a na jejím území se nachází mnoho kulturních památek, které stojí za vidění. Dominantou města je jistě hrad Špilberk stojící na stejnojmenném kopci. Hrad nabízí svým návštěvníkům zajímavé expozice, krásné výhledy z hradeb a také kasematy, které byly proslulým vězením obávaným v celých rakouských zemích. Druhou dominantou středu města je katedrála sv. Petra a Pavla na návrší Petrov, které se zvedá vzhůru přímo od hlavního vlakového nádraží. Určitě nevynechejte ani Starou radnici, ke které se také váží pověsti a z jejíž věže se můžete pokochat pohledem na město z ptačí perspektivy. Kousek od radnice, na Zelném trhu, se nachází vchod do historického městského podzemí. Na Kapucínském náměstí, v suterénu kláštera kapucínů, se nachází Kapucínská hrobka s mumiemi řeholníků a dalších osobností, také často navštěvovaná památka. Významnou památkou zapsanou i na seznamu světového dědictví UNESCO je vila Tugendhat, světově proslulá ukázka architektonického stylu funkcionalismu. Při procházce centrem narazíte na mnohé další zajímavé budovy ze všech možných architektonických stylů. Mezi významné sakrální památky se řadí například kostel sv. Tomáše, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jakuba Většího nebo Starobrněnský klášter. Z muzeí jmenujme alespoň Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna nebo Technické muzeum. Nabídka zajímavostí je v Brně opravdu téměř nepřeberná a je tak na jen vás, co vás nejvíce zláká.

Jakmile se nasytíte atmosféry města, vydejte se na procházku přírodou a pokochejte se pro změnu jejími díly. K tomu se nabízí Zoologická zahrada v městské části Bystrc nebo Brněnská přehrada jen kousek od zoo. Po hladině přehrady se pak můžete nechat svézt parníkem třeba k hradu Veveří, který se tyčí nad jejími břehy. Příjemným místem k procházkám a relaxaci je také například obora Holedná nebo Mariánské údolí s rybníky.

Nejznámějším kulturním festivalem je každoroční akce Brno – město uprostřed Evropy, která se koná na přelomu května a června. Její součástí je mimo mnoho dalších akcí i velmi populární mezinárodní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.Od června pak do září probíhá Brněnské kulturní léto, které nabízí také obrovské množství různých představení a akcí pro děti i dospělé. Milovníci vážné hudby si přijdou na své například na Mezinárodním hudebním festivalu Brno.

Vyjmenovat všechny památky, zajímavosti a kulturní události města Brna je téměř nemožné. V tomto městě je prostě pořád co objevovat. Přijeďte, ubytujte se tu a poznávejte jeho neopakovatelnou atmosféru.

Tipy na ubytování v Jihomoravském kraji

Read more
Share

Pálava, kraj vína a slunce

Pálava je překrásný kraj nekonečných vinic, vápencových skal, úrodných polí, historických památek i kulturních akcí. Toto nejteplejší a nejsušší místo celé České republiky svým rázem připomíná středomoří a proto není divu, že mnoho lidí volí pro svou dovolenou právě Pálavu a její okolí. Ubytování nabízí zdejší města i vesnice, ale také kempy u břehů Novomlýnských nádrží. Krajem, který je neodmyslitelně spjatý s vinnou révou, se můžete toulat celé dny a pořád budete mít co objevovat. Vydejte se pěšky nebo na kole na výlet za krásou přírody i díla člověka.

Pálava je chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 8300 ha. Důvodem pro její vyhlášení byl ojedinělý krajinný ráz a přírodní podmínky, které zde umožňují život teplomilným rostlinám a živočichům. Vyskytuje se tu mnoho chráněných či ohrožených druhů, které se v takové míře na našem území jinak neobjevují nebo žijí dokonce jenom v této oblasti. Nejvzácnější rostliny rostou především v suchých kamenitých stepích, například šalvěj etiopská, kavyl skalní nebo písečnice velkokvětá. Mezi vzácné zástupce živočišné říše, kterým se tu velmi daří, patří hlavně brouci, motýli a také ptáci. Z brouků jsou jistě zajímaví dva největší evropští zástupci roháč obecný a tesařík obrovský, mezi motýli pak třeba největší noční tvor martináč hrušňový. Ptákům se daří nejlépe v okolí Novomlýnských nádrží, které jsou významnou ornitologickou lokalitou. Pravidelně se tu vyskytuje například orel mořský, který tu zimuje.

Nejznámějším panoramatem Pálavy jsou hřebeny Pavlovských vrchů, které se táhnou od Mikulova po Pavlov. Skaliska jsou tvořena bílými jurskými vápenci a vytváří i podzemní krasové jevy. O tom se můžete přesvědčit v jeskyni Na Turoldu poblíž Mikulova, která je otevřena pro veřejnost. Skalní útvary jsou atraktivním místem pro toulky krajinou, vedou tudy stezky, kde poznáte opravdovou krásu tohoto území. Typický obrázek Pálavských vrchů dokreslují z dálky viditelné zříceniny dvou hradů. Jedná se o Sirotčí hrádek na Stolové hoře a Dívčí hrady, který se tyčí nad vodním dílem Nové mlýny. Z pozůstatků středověkého hradu budete mít překrásný výhled právě na tuto lesknoucí se vodní plochu, ale i široké okolí. Po nejkrásnější části Pavlovských vrchů, podlouhlém hřebeni Děvín mezi Klentnicí a Dolními Věstonicemi, vede naučná stezka Děvín, která vás seznámí s tím nejcennějším pokladem této oblasti. V Mikulově najdete ještě jednu zříceninu hradu a to Kozí hrádek.

Mikulov je největší obcí v chráněné oblasti. Toto krásné město je proslulým vinařským centrem a každý rok se sem na vinobraní sjíždí tisíce lidí. Kromě toho tu najdete také romantický zámek Mikulov, jež je dominantou města, a další historické památky. Nad městem se vypíná Svatý kopeček s poutním kostelem sv. Šebestiána a zvonicí, kam vede barokní křížová cesta.

venuse
Věstonická Venuše

Další známým a navštěvovaným místem je obec Dolní Věstonice, kterou proslavil nejen u nás, ale po celém světě, nález sošky Věstonické Venuše. V okolí obce byly nalezeny i mnohé další pozůstatky sídlišť lovců mamutů ze starší doby kamenné. V obci si můžete prohlédnout expozici Věk lovců a mamutů, která vám jejich život tady poodkryje.

Novomlýnské nádrže jsou místem, kde v létě najdete příjemné osvěžení a po celý rok zábavu pro celou rodinu. Jde o kaskádu tří přehradních nádrží, k rekreaci slouží horní Mušovská a dolní Novomlýnská, prostřední Věstonická je chráněnou ornitologickou rezervací. Kromě koupání a provozování vodních sportů si tu můžete také skvěle zarybařit, nádrže jsou nejlepší rybářskou lokalitou na jihu Moravy. V jejich okolí se nachází kempy, kde se můžete ubytovat, nejznámější je kemp v Pasohlávkách u Mušovské nádrže.

Jedinečnou specialitou oblasti Pálavy je vinařská turistika. V Česku není jiného místa, kde se můžete toulat mezi vinicemi, vydat se po vinařských stezkách pěšky nebo na kole, zastavit se ve vinných sklípcích a třeba se tam i zdržet na noc. Slunné stráně s řadami vinohradů vytváří nádherné scenérie, které se neomrzí.

Víno a slunce jsou prostě synonymem pro Pálavu, překrásnou a okouzlující. Nač jezdit na jih, když kousek středomořské atmosféry můžete zažít i u nás.

Nejlepší hotely v Jihomoravském kraji najdete zde

Read more
Share

Moravský kras – obdivuhodné krásy přírody

Jedním z nejnavštěvovanějších míst Jihomoravského kraje je oblast Moravský kras. Je to totiž jedna z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě a návštěvníkům nabízí jedinečné pohledy do jeskyní s obdivuhodnou výzdobou, hlubokou propast i krásnou čistou přírodu.

Moravský kras se táhne v pruhu od brněnských městských částí Líšeň a Maloměřice až po obce Sloup a Holštejn. Je součástí Drahanské vrchoviny a prvohorní devonské vápence tu vystupují na ploše téměř 100 km čtverečních. Je tu známo více než 1100 jeskyní, veřejnosti přístupných s prohlídkou je jich pět. Množství dalších menších jeskyní je potom volně přístupných. Nejcennější část Moravského krasu je chráněnou krajinnou oblastí a v nejnavštěvovanějších částech Pustý a Suchý žleb je z důvodu ochrany přírody zakázán vjezd vozidel. V okolí Moravského krasu a také přímo v něm najdete poměrně velké množství ubytovacích zařízení. Celá oblast je také hustě protkána turistickými trasami i cyklotrasami, je to tak ideální místo pro aktivní dovolenou.

Macocha
Pohled z horního můstku do propasti Macocha

Moravský kras je dělí na jižní, střední a severní část. Nejvíce toho nabízí právě severní část, jelikož zde se nachází čtyři z pěti přístupných jeskyní – Sloupsko-Šošuvské jeskyně, Punkevní jeskyně včetně světoznámé propasti Macocha, Kateřinská jeskyně a jeskyně Balcarka.

Za bránu do Pustého a Suchého žlebu je považován Skalní mlýn. Nachází se tu hotel nabízející ubytování i občerstvení v restauraci, informační centrum s prodejem vstupenek do jeskyní, prodejny suvenýrů a další kiosky. Právě zde je možno zaparkovat automobil a dále pokračovat ekologickým vláčkem, který vás doveze až ke vchodu do Punkevních jeskyní v Pustém žlebu, vzdálených od Skalního mlýna 1,5 kilometrů. Prohlídka jeskyní, jejíž součástí je i plavba na loďkách podzemní částí říčky Punkvy, je skvělým zážitkem. Během prohlídky se také podíváte na dno propasti Macocha, která měří v nejhlubším místě 138,4 metrů. Na jejím dně vytvořila říčka Punkva dvě jezírka. Pokud chcete nahlédnout do propasti shora, můžete využít lanovku, která vás vyveze od Punkevních jeskyní nahoru a pak třeba zase zpátky. Vydat se ale můžete také pěšky po některé z tras. K pohledu do propasti slouží Horní můstek, u kterého stojí Chata Macocha, a Dolní můstek ležící ve výšce 90 metrů proti zdi jeskyně.

Kateřinská jeskyně se nachází jen kousek pěšky od Skalního mlýna, v Suchém žlebu. Nachází se v něm největší jeskynní prostor Moravského krasu, Hlavní dóm. Jeho rozměry jsou opravdu úctyhodné – 97 metrů délka, 44 metrů šířka a 20 metrů výška. Krásná krápníková výzdoba tu stojí za vidění, obzvlášť unikátní hůlkové stalagmity, které dosahují délky až čtyř metrů.

Suchý žleb pokračuje žlebem Ostrovským a právě na jejich pomezí se nachází jeskyně Balcarka. Dostat se k ní můžete například od obce Ostrov u Macochy, v jejíž blízkosti leží. Tady se nachází druhá největší prostora Moravského krasu a jeskyně jsou také zdobeny velmi bohatou krápníkovou a sintrovou výzdobou.

Jeskyně
Moravský kras

Sloupsko-Šošuvské jeskyně uzavírají toto území ze severu. Nachází se na začátku obce Sloup. Vytvořil je Sloupský potok, který se propadá u skalního sloupu u vchodu do jeskyní. V podzemí se pak tento potok spojuje s vodami Bílé vody a společně vytváří říčku Punkvu. Návštěvnický okruh je dlouhý asi 3 kilometry a končí v archeologicky významné světoznámé jeskyni Kůlna, která sloužila už v pravěkých dobách jako sídliště. Byla zde nalezena například lebka medvěda s kamenným hrotem oštěpu, což přineslo velmi důležitý poznatek o životě pravěkých lidí před zhruba 1,8 miliony let.

V severní části Moravského krasu se nachází také Amatérská jeskyně, což je nejdelší jeskynní systém v Česku, jehož prozkoumané části měří asi 35 kilometrů. Veřejnosti je však nepřístupná. V Holštejnském údolí, pod zříceninou hradu Holštejn, je volně přístupná jeskyně Hladomorna. Kousek od ní se nachází krasové propadání potoka Bílá voda v Rasovně.

Ve střední části, v Křtinském údolí, se nachází poslední zdejší přístupná jeskyně s prohlídkou Výpustek. Mnoho původních skalních prostor tu bylo odstřeleno a změněno v podzemní betonové tunely v roce 1938, kdy tu Československá armáda měla muniční sklady. V komunistické éře tu byl poté vybudován i protiatomový kryt. Dnes si můžete jeskyni prohlédnout a uvidíte tak zajímavé spojení jeskynního systému s technickou památkou. Nejvýznamnějším jeskynním systémem této části Moravského krasu je Rudické propadání, kde mizí v podzemí vody Jedovnického potoka. Po dvanácti kilometrech se pak objevují zpět na povrchu u Býčí skály v Josefově. Volně přístupnou jeskyní tady je Kostelík nebo Jáchymka. Poblíž se nachází také významná technická památka Stará huť u Adamova. Tato expozice s muzeem železářství dokládá historii zpracování železné rudy v tomto kraji. Minout by jste v této oblasti neměli ani městys Křtiny s chrámem Jména Panny Marie, které patří mezi významná mariánská poutní místa. Chrám je jedním z vrcholných děl slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a rozhodně stojí za zhlédnutí. Nad ním se nachází bývalý zámek, dnes hotel nabízející ubytování.

V jižní části je asi nejznámější jeskyní Pekárna. Tato tunelovitá jeskyně v katastrálním území obce Mokrá u Brna představuje významné archeologické naleziště z doby lovců sobů. Nachází se zde také Ochozská jeskyně, která bývala přístupná veřejnosti, ale muselo to být zrušeno z důvodu častých záplav. V těchto jeskyních protéká Hostěnický potok, jehož propadání se nachází kousek od obce Hostěnice. Kromě Pekárny je tu několik dalších volně přístupných jeskyní, například krátká průchozí jeskyně Švédův stůl.

Přírodní krásy, památky a tajuplné jeskynní systémy lákají do těchto míst tisíce lidí ročně a nikdo z nich jistě své návštěvy nelituje. Však se můžete sami přesvědčit o jedinečnosti této oblasti.

Read more
Share

Jihomoravský kraj

Jižní Morava, to je kraj vína a zpěvu, ale také nádherné přírody a zajímavých míst. Centrem kraje je město Brno, se svými 400 000 obyvateli druhé největší město České republiky. Jeho historie sahá do raného středověku, první písemné zmínky o něm pochází z roku 1091. Dominantou středu města je jistě hrad Špilberk. Prohlédnout si zde můžete několik expozic přibližujících historii hradu a jeho ochrannou funkci ve válečných dobách. O tom, že to byl také obávaný a proslulý žalář habsburské monarchie, se přesvědčíte při prohlídce kasemat. Jen kousek pod hradem, na kamenném ostrohu Petrov, se nachází národní kulturní památka Katedrála sv. Petra a Pavla, jejíž silueta je vyobrazena i na české desetikorunové minci. Za prohlídku stojí nejen samotná katedrála, ale také areál Denisových sadů pod ní, ze kterých budete mít krásný výhled na Brno i okolí, stejně jako z hradeb Špilberku. Památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO je vila Tugendhat v městské části Brno-Černá pole. Jedná se o první památku moderní architektury v České republice, která byla na tento seznam zapsána. Město Brno nabízí kromě těchto tří zajímavostí spoustu dalších cílů. Navštívit můžete například brněnské podzemí pod Zelným trhem, sklepy pod Novou radnicí nebo kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Zajímavá je také Kapucínská hrobka, kde si prohlédnete mumifikovaná těla mnichů i slavného Barona Trencka. Navštívit můžete i některé z mnoha muzeí různého zaměření či galerií. O trochu zábavy se postarají četná divadla, hudební kluby nebo bary. Své ubytovací služby vám rádi poskytnou provozovatelé hotelů, penzionů, motelů i hostelů, záleží jen na vašich potřebách a finančních možnostech. Jako všude ve větších městech, i tady samozřejmě funguje úměra čím blíže centru města, tím dráže. Co se týče gastronomie, můžete si vybrat ze široké nabídky podniků snad všech světových kuchyní.

Přehrada
Brněnská přehrada

Koupání, relaxaci i sportovní vyžití nabízí Brněnská přehrada. Parník po ní plující vás sveze až do Veverské Bítýšky a po cestě se můžete zastavit na hradě Veveří, který konečně po dlouhých letech nezájmu prochází postupnou rekonstrukcí. Pro méně náročné turisty je možné ubytování v kempech podél břehů přehrady.

Sever Jihomoravského kraje tvoří Drahanská vrchovina s turisticky velmi vyhledávaným Moravským krasem, což je největší krasová oblast v České republice. Táhne se od severního konce Brna až k obcím Sloup a Holštejn. Nejznámějším a nejnavštěvovanějším cílem turistů v Moravském krasu jsou Punkevní jeskyně s propastí Macocha. Do ní nahlédnete buď shora z vyhlídkových můstků nebo zdola při prohlídce jeskyní. Její součástí je i plavba lodí po podzemní říčce Punkvě, což je zážitek, který stojí za to. Kromě Punkevních jeskyní jsou pro veřejnost přístupné ještě Sloupsko-Šošuvské jeskyně, Balcarka a Kateřinská jeskyně. Volně přístupná je potom jeskyně Hladomorna, kterou najdete pod hradem Holštejn. Oblast Moravského krasu ale není jen o jeskyních, najdete tu kromě krásné přírody i zajímavé historické památky. Jmenujme hlavně Mariánský chrám v Křtinách, jedno z nejstarších poutních míst u nás. Křtinský chrám je dominantou jinak nenápadné vesnice v údolí. Jeho podobu má na svědomí známý italský stavitel Giovanni Santini, který ho projektoval v polovině 18. století. Z dalších památek je třeba zmínit zámek Lysice, zámek Rájec nad Svitavou, Josefov – Františčina huť – nejstarší dochovaná huť ve střední Evropě nebo Větrný mlýn Rudice. Na východním okraji Českomoravské vrchoviny stojí jeden z nejvýznamnějších hradů Moravy – Pernštejn.

Hrad
Hrad Pernštejn

Jižně od Brna se rozprostírá oblast Pálava. Právě tato místa jsou pověstná pěstováním vinné révy a výrobou kvalitního vína. Přes 96% vinic v České republice leží zde na jižní Moravě. Města Znojmo, Velké Pavlovice nebo Valtice zná každý milovník vína u nás. Ve Znojmě se každý rok pořádá velmi oblíbené a navštěvované vinobraní, ve sklepních prostorách Valtického zámku probíhá Salón vín, nejvyšší soutěž vína v Česku. Romantické procházky nebo projížďky vinicemi je nejlepší zakončit v nějakém příjemném sklípku, kterých tu najdete dost a dost i v každé malé vesnici. Ochotní vinaři se rádi pochlubí svým uměním a není problém u nich sehnat i ubytování, kdyby se vám degustace trochu protáhla.

Nejen víno ale láká turisty do těchto končin. Unikátem, který okouzlí každého návštěvníka, je Lednicko – Valtický areál. Jedná se o nejrozsáhlejší krajinářský celek, který na ploše přes 283 km2 zahrnuje dva zámky a několik dalším menších staveb, jako lovecké zámečky nebo vyhlídky. To vše v parcích, oborách, na březích rybníků a umělém rameni řeky Dyje. Tento komplex si nechali vybudovat Lichtenštejnové, jejichž hlavní sídlo bylo na zámku ve Valticích. Zámek v Lednici využívali jako letní sídlo, právě zde nechali vybudovat umělý úsek koryta řeky Dyje, po kterém se dnes můžete projet na lodi a prohlédnout si tak krajinu chráněných lužních lesů. V parku Lednického zámku najdete také Minaret, ze kterého je krásný výhled, a Janův hrad, lovecký zámeček postavený jako umělá zřícenina. V okolí měst Lednice, Valtice a Břeclav najdete další zajímavé stavby – Hraniční zámeček, Apollonův chrám, Rendez-Vous, Kolonádu na Reistně, Lovecký zámeček, Rybniční zámeček, Kapli svatého Huberta, Belveder nebo lovecký zámeček Pohansko.

Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje a také historickým centrem jihozápadní Moravy. Nabízí svým návštěvníkům množství památek, samotné historické centrum je městskou památkovou rezervací. Navštívit můžete Rotundu sv. Kateřiny z 12. století, Znojemský hrad, radniční věž, mnohé kostely, například sv. Mikuláše, nebo Loucký klášter. Zajímavá je prohlídka několikapatrového rozsáhlého podzemí, do kterého sestoupíte přímo v centru Znojma.

Od Znojma dále na jih až k rakouským hranicím se rozprostírá překrásná krajina Národního parku Podyjí. Náš nejmenší národní park je ukázkou zachovalého říčního údolí s pestrým zastoupením flory i fauny, milovníci klidu a pohody si zde užijí procházky lesy i prosluněnými loukami. Kromě přírody láká turisty do těchto míst také v letních měsících rekreačně velmi oblíbená Vranovská přehrada a také mnoho historických památek. Právě ve Vranově se tyčí na vysoké skále dominanta tohoto městečka, barokní zámek. Nejkrásnější je v něm jistě Sál předků rodu Althannů se sochami a nádhernými freskami. Kromě toho je zajímavostí také zámecká kaple Nejsvětější Trojice ze 17. století. Kousek nad zámkem si můžete prohlédnout připomínku předválečného opevnění, takzvané řopíky, kterých je v této oblasti mnoho. Tyto tři jsou ale opraveny do původní podoby včetně vybavení a slouží jako muzeum. Kousek od Vranova nad břehem přehrady se tyčí další dominanta zdejší krajiny, hrad Bítov. Raritou, kterou při prohlídce uvidíte, je 51 vycpaných psů různých ras – bývalých miláčků hradního pána, který se s nimi nemohl ani po jejich smrti rozloučit. Kromě toho si prohlédnete velikou sbírku dalších vycpaných domácích i exotických zvířat. Po cestě z hradu si ještě vystoupejte na rozhlednu Rumburak, ze které budete mít krásný výhled na okolí. Nemůžete ji minout, stojí u cesty mezi obcí Bítov a hradem a je součástí penzionu nabízejícímu občerstvení i pěkné ubytování. Na protějším břehu pak stojí za prohlídku zřícenina hradu Cornštejn. Menších hradů, zámků a zřícenin najdete v tomto kraji více a to i za hranicemi na rakouské straně, kde národní park pokračuje jako National park Thayatal.

Read more
Share

Reklama