Plzeň – historická metropole i kolébka výborného piva

Co se asi nejdříve vybaví lidem, když se řekne slovo Plzeň? Ano, jistě, je to pivo. Už je to poměrně dávno, co se toto slovo stalo synonymem pro kvalitní a uznávaný zlatavý mok u nás i ve světě. Plzeň je ale především krásné historické město v České republice, které stojí za návštěvu a poznání. Nabízí jedinečné památky, poutavou historii, romantická zákoutí i mnoho zajímavostí ve svém centru i okolí. Vydáte-li se do Plzeňského kraje, rozhodně nesmíte minout jeho srdce, kde to opravdu žije.

Historie Plzně se začala významněji psát v roce 976, tehdy tu kníže Boleslav II. porazil německého krále Oty II. Z původního přemyslovského hradiště se brzy poté stalo významné městské sídlo. Kvůli lepší dodávce vody ale město pod názvem Nová Plzeň přesídlil král Václav II. v roce 1295 o kousek jinam, na soutok řek Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Město tak leželo i na velmi důležité obchodní stezce z německých zemí do Prahy a bylo významnou křižovatkou západních Čech. To mu zajistilo významné postavení, bylo po Praze a Kutné hoře třetím nejdůležitějším a také největším městem v zemi, a urychlilo jeho rozvoj. Během středověku Plzeň statečně odolávala ve válečných dobách, dobyta byla jen jednou v roce 1618 vojskem knížete Mansfelda na počátku třicetileté války, v té době město upadalo, ale brzy poté se opět vzpamatovalo. Značný rozmach znamenal pro Plzeň počátek a průběh 19. století a ním přicházející průmyslová éra. V polovině 19. století byly založeny dva nejvýznamnější plzeňské podniky, které vnesly nový impuls do hospodářství města. Byly jimi Měšťanský pivovar a strojírenské závody Škoda. Obojí tu funguje dodnes, i když již v trochu pozměněné podobě. Plzeň je dnes čtvrtým největším městem České republiky a žije tu zhruba 167 000 obyvatel. Kromě toho sem samozřejmě přijíždí každý rok tisíce turistů, kteří tu kromě všech zajímavostí najdou i skvělé zázemí v podobě ubytování i stravování na vysoké úrovni. A samozřejmě také to zmiňované lahodné pivo snad v každé hospůdce.

plzen

Historické centrum Plzně je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jeho středem je náměstí Republiky, jehož dominantou je pak katedrála sv. Bartoloměje stojící na jeho severní straně. Tato monumentální stavba byla založena pravděpodobně hned se vznikem města v roce 1295. Z původně farního kostela se v roce 1993 stala katedrála, jelikož v Plzni byla založena diecéze a sv. Bartoloměj je tak od té doby sídelním kostelem plzeňského biskupa. Věž tohoto kostela měří celých 102 metrů a je tak nejvyšší v Čechách. Návštěvníci se mohou pokochat výhledem z ní a to z výšky 62 metrů, kam vede celkem 301 schodů. Určitě si tento pohled na město nenechte ujít ani vy, opravdu stojí za tu námahu. Na náměstí Republiky zajisté nepřehlédnete ani budovu radnice, významnou renesanční stavbu ze 16. století s překrásnými sgrafity. Druhou významnou sakrální památkou města je Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A své významné památky tu mají i Židé, především Velkou synagogu v ulici Sady Pětatřicátníků, která je největší synagogou v České republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na celém světě. Postavena byla v letech 1888-1893 a nyní již delší dobu prochází postupnou rekonstrukcí.

Za prohlídku bezesporu stojí i Plzeňské podzemí, které se s délkou chodeb 17,5 km řadí k nejdelším podzemním labyrintům v Evropě. Vytvářeno bylo již od počátku města a sloužilo nejen jako úložný prostor pro skladování zásob, ale také jako úkryt před nepřáteli v dobách válek. Prohlídkový okruh je dlouhý 800 metrů a dozvíte se na něm spoustu zajímavostí z historie budování tohoto spletitého systému i města samotného. Vchod do podzemí najdete v Pivovarském muzeu, které je nejstarším svého druhu na světě. Jeho budova je původním středověkým právovárečným domem a expozice tu vypráví celý příběh vaření piva od středověku až po vznik velkých průmyslových pivovarů. O pivu, konkrétně o slavném Pilsner Urquell, se dozvíte více při prohlídce pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se toto pivo od svého prvopočátku vaří. Dalšími zajímavými muzei v Plzni jsou například Národopisné muzeum Plzeňska, Západočeské muzeum nebo Diecézní muzeum ve Františkánském klášteře.

Zapomenout nesmíme ani na zoologickou zahradu, to by nám jistě především děti při návštěvě Plzně neodpustili, vždyť jde o nejnavštěvovanější turistický cíl v Plzeňském kraji. Zoologická zahrada je zároveň i zahradou botanickou a je druhou nejstarší u nás, založena byla již v roce 1926, na dnešním místě na Lochotíně je však až od roku 1963. K vidění je tu téměř 7 000 zvířat ve více než 1 200 druzích z celého světa.

Město Plzeň vás určitě nezklame, o tom není pochyb. Mnoho nového a zajímavého pro město přináší i vybojovaný titul Evropské hlavní město kultury roku 2015. Přijeďte se i vy podívat, čím si toto místo komisi získalo.

Tipy na ubytování v Plzeňském kraji

Read more
Share

Chodsko, region živých folklorních tradic

V Plzeňském kraji existuje region, kde jsou dodnes živé tradice v podobě tanců, krojů, lidového řemesla i nářečí zvaného bulačina. Chodsko nabízí ale také malebnou krajinu Českého lesa, kde skalnaté hřebeny porostlé listnatými lesy shlížejí na vesnice a rybníky v údolí. Ubytujete-li se přímo v některé vesničce, vychutnáte si atmosféru Chodska opravdu naplno.

Chodsko leží asi 60 kilometrů jihozápadně od Plzně, v okolí Domažlic a Kdyně, a zahrnuje celkem 11 vesnic, kde je tradice velmi silným pojmem. Chodové získali svůj název od chození na hranici. Už od dob Jana Lucemburského v první polovině 14. století měli totiž tito svobodní sedláci za úkol střežení důležitých míst při hranici a za to od krále obdrželi 24 privilegií. O necelých 400 let později ale o tyto práva Chodové přišli při neshodách a následné selské rebelii proti vrchnosti a tehdejšímu majiteli trhovského zámku Wolfu Maxmiliánu Lamingenovi. Tyto události z let 1693-1695 vyvrcholily popravou vůdce Chodů Jana Sladkého Koziny v Plzni. V Újezdě u Domažlic můžete na Kozinově statku navštívit muzeum jemu věnované a podívat se i k jeho památníku na nedalekém vrchu Hrádek. Chodsko se historicky dělí na chudé horní Chodsko, kde se lidé věnovali hlavně řemeslu, a bohatší zemědělské dolní Chodsko. Je to dáno polohou obcí, kdy ty horní leží na úpatí Haltravského hřebene, zatímco ty dolní v úrodném Všerubském průsmyku. Stejně tak je chudší a bohatší výzdoba tradičního lidového chodského kroje, který můžete dodnes vidět na obyvatelích v době všech svátků a veselic, slaví se svatby, poutě, posvícení, Vánoce, Velikonoce i Masopust – ten nejslavnější se koná každý rok koncem zimy v Postřekově, trvá celé čtyři dny a jistě stojí za návštěvu. K chodské hudbě neodmyslitelně patří dudy, kterým se tu říká také kozel nebo pukl. Mají u nás dlouhou tradici, v Čechách se na ně hraje už od 13. století. Dlouho šlo ale o dudy nafukované ústy jako jsou ty skotské. Dudy s měchem se sem dostaly z Bavorska až někdy v polovině 19. století. Nejznámějším lidovým tance je chodské kolečko, veselý hýřivý tanec, který tančí skupiny v celého Plzeňska.

domazlice
Náměstí míru v Domažlicích

Domažlice jsou malebným městem s historickými památkami i turistickým zázemím. Vše důležité se dozvíte v informačním centru, kde vám poradí třeba i možnosti ubytování. Historicky cenné je celé centrum města, které je městskou památkovou rezervací. Významné jsou měšťanské domy ze 14. až 16. století s podloubími, které utváří romantický ráz náměstí. Dochovaly se tu také zbytky gotického opevnění, jehož součástí je i Dolní brána na východním konci náměstí, pocházející ze 13. století. Velmi vyhledávanou památkou je Chodský hrad, fortifikační pevnost ze 13. století, která byla po požáru a následném chátrání přestavěna v 18. století v barokním stylu. Od roku 1930 tu sídlí Muzeum Chodska, kde jsou k vidění národopisné, archeologické a historické expozice, mimo jiné například expozice chodských krojů včetně figurálního provedení tradiční svatby. Mezi významné sakrální památky města patří arciděkanský kostel Narození Panny Marie s věží, která tvoří dominantu celého města a dnes slouží jako vyhlídka. Zajímavostí je vychýlení věže o téměř 60 centimetrů z její osy. Prohlédnout si můžete i augustiánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pokud máte možnost, přijeďte do Domažlic v polovině srpna, kdy se zde konají tradiční Chodské slavnosti, součást Svatovavřinecké pouti a jedny z nejstarších a nejnavštěvovanějších národopisných slavností u nás.

Pro Chodsko jsou typické některé tradiční výrobky, které si můžete i dnes pořídit. V Postřekově se vyrábí tradiční český kanafas, také v Postřekově, ale i jiných obcích se ženy věnují výrobě paličkovaných krajek, v Klenčí nebo Záhořanech se zhotovuje chodská keramika. V Kolovči můžete navštívit Muzeum techniky a řemesel, kde najdete ukázku 50 řemeslných dílen a živností. Také příroda a její scenérie vás tu jistě uchvátí, ať už v létě, kdy se vše zelená, nebo v zimě pod bílou sněhovou přikrývkou. Chodsko je ideálním místem pro pěší turistiku i cykloturistiku, celá oblast je protkána sítí značených tras.

Přijeďte zažít tradice na vlastní kůži, ochutnat výborný chodský koláč a zatančit si za doprovod dudáků. Chodsko je jedinečné a svérázné, o to více vás místní zvyky okouzlí.

Read more
Share

Černé a Čertovo jezero, krásná přírodní památka na dobu ledovou

Kdysi dávno v době ledové i naše území pokrývaly ledovce. O jejich působení se můžete přesvědčit na Šumavě, kde po sobě zanechaly hned osm ledovcových jezer, pět na českém území a tři u našich rakouských sousedů, kde pohoří Šumavy pokračuje. Těmi největšími jsou Černé a Čertovo jezero, které jsou společně vyhlášeny národní přírodní rezervací s rozlohou 175 ha. Nachází se v Plzeňském kraji, v katastrálních územích obcí Špičák, Hojsova Stráž a Alžbětín.

Nejbližším větším městem, kde se můžete ubytovat v široké nabídce zařízení, je Železná Ruda. Toto město na hranici národního parku Šumava je významným turistickým i sportovním střediskem. Je to také největší lyžařské středisko Šumavy, na svahy hory Špičák, u které leží, přijíždí v zimě mnoho milovníků zimních sportů díky skvělým sněhovým podmínkám. Pod Špičákem vede také jedna zajímavá technická památka Špičácký tunel. Byl to až do roku 2007 nejdelší železniční tunel v Česku měřící 1747 metrů. A v neposlední řadě je Železná Ruda výchozím bodem pro mnoho turistických výletů, třeba právě k Černému a Čertovu jezeru. Informace o okolí vám rádi poskytnou v informačním středisku v Železné Rudě.

Šumava
Šumava – Prášilské jezero

Černé jezero je největším karovým ledovcovým jezerem na Šumavě a také největším jezerem v Česku, pokud pomineme ty uměle vytvořené člověkem. Leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad ním vypíná 320 metrů vysokou Jezerní stěnou. Vzniklo stejně jako ostatní šumavská jezera v době ledové, kdy se tu vytvořilo několik menších ledovců. Jakmile ustoupily, zůstaly tu po nich takzvané kary, hluboké pánve, které se později naplnily vodou. Jezera jsou napájena bohatými spodními prameny a vnějšími přítoky. Černé jezero má hned několik nej. Je největší – jeho rozloha činí 18,4 ha, nejhlubší – dosahuje 40,6 metrů hloubky, a nejníže položené – nadmořská výška činí 1008 metrů. Jezero je obklopeno hustými lesy a jejich odraz na hladině mu pomáhá dotvářet zvláštní tajemnou atmosféru. Ta je způsobena tmavou barvou hladiny, za kterou kromě odrazu okolních lesů mohou i usazeniny pylu z jehličnanů, které na dno postupně sedají už několik tisíc let. Tato vrstva kalu dosahuje až devíti metrů. Pod hrází jezera byla v letech 1929-1930 postavena a zprovozněna první přečerpávací elektrárna v Československu, která je dnes technickou památkou. Elektrárna je dosud v provozu a to se zachovalým původním zařízením.

Čertovo jezero leží na druhé straně Jezerní stěny, na jihovýchodním svahu Jezerní hory. Jeho rozloha činí 10,3 ha a je tak hned druhým největším ledovcovým jezerem v Česku. Jeho hloubka je také jen o něco menší než u Černého jezera, místy dosahuje až 37 metrů. Jezero má tvar půlměsíce a je také obklopeno hustým lesem. Na západní straně se vypíná 313 metrů vysoká stěna Jezerní hory.

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero je celoročně volně přístupná, ale platí tu jistá omezení. Pohybovat se smí pouze po vyznačených turistických cestách a je tu zákaz jízdy na kole. V jezerech platí také přísný zákaz koupání, ale vzhledem k jejich nízké teplotě to snad ani lákat nebude. Nejbližší autobusové a vlakové spoje jsou ve Špičáku, vzdáleny jen 2,2 km po značených cestách. Nedaleko rezervace je možné i zaparkovat na parkovišti Špičácké sedlo. Odtud vede nejpohodlnější žlutá turistická trasa až k Černému jezeru.

Jen čtyři kilometry daleko od Černého jezera najdete další krásné romantické místo a oblíbený turistický cíl – nejvyšší vodopád na Šumavě, jehož výška dosahuje 7 metrů. Nazývá se Bílá strž a nachází se v údolí Bílého potoka.

Přestože je toto místo velmi turisty oblíbené a vyhledávané, určitě si tu užijete klidu a vychutnáte krásu a čistotu přírody. Na každém kroku bude jistě co obdivovat a návštěva tohoto koutu Šumavy se stane neopakovatelným zážitkem.

Read more
Share

Plzeňský kraj

Na jihozápadě Čech leží rozlohou třetí největší kraj České republiky, Plzeňský kraj. Jeho metropolí je město Plzeň, kde se stékají čtyři řeky – Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, a vzniká z nich Berounka. Každý správný vyznavač zlatavého moku moc dobře ví, že právě tady v Plzni vzniklo pivo světového věhlasu. Spodně kvašený světlý ležák se po celém světě označuje podle německého jména města Plzeň a to Pilsner nebo Pils. Značky piva se tu vyrábí dvě, Prazdroj a Gambrinus. Jistě stojí za to se ve městě ubytovat a pivo si pořádně vychutnat. Ubytování nebude problém najít, své služby tu nabízí řada hotelů, penzionů a jiných zařízení. Kromě pivovarnictví se v Plzni daří i průmyslu, konkrétně například továrně Škoda, kde vznikají dopravní prostředky a průmyslové stroje. Ale Plzeň je také město s dlouhou tradicí a mnohými historickými památkami. Celé jeho jádro je městskou památkovou rezervací. Nespornou dominantou města je gotická trojlodní katedrála sv. Bartoloměje, jež stojí na náměstí Republiky. Její věž je s výškou 102 metrů nejvyšší věží v Česku. Vyhlídka z ní se nachází ve výšce 62 m a zdolat při cestě na ni musíte 301 schodů. Odměnou vám bude ale krásný pohled na město i široké okolí. Náměstí Republiky je centrální obdélníkové náměstí, z něhož se rozbíhají pravidelné ulice. Stojí na něm například zajímavá renesanční budova radnice. Pokud navštívíte Pivovarské muzeum, určitě si nenechte ujít ani prohlídku Plzeňského historického podzemí, do kterého se dostanete právě z budovy tohoto muzea. Zdejší podzemí zahrnuje zhruba 17,5 km dvou až třípatrových sklepení a chodeb a také stovky studní. V Plzni se nachází zoologická zahrada, druhá nejstarší v Česku, a dinopark, jež sem dohromady lákají tisíce turistů každý rok.

Plzeň
Plzeňské podzemí

Kromě Plzně-města jsou dalšími dvěma okresy kraje Plzeň-sever a Plzeň-jih. Severní oblast nabízí především ticho a klid hlubokých lesů, krásu přírody a možnosti rekreace. Téměř na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje leží malé město Manětín, kterému se přezdívá barokní perla západních Čech. Jeho unikátní komplexní barokní architektura, krásný zámek, husté lesy v okolí i údolí Manětínského potoka a řeky Střely sem lákají turisty nejen z Plzně a okolí, ale z celé republiky. Součástí Manětína je Rabštejn na Střelou, s 23 obyvateli nejmenší historické město v Česku a pravděpodobně druhé nejmenší na světě. V okolí, v povodí řeky Střely, se nachází zajímavá lesní žulová skalní městečka. V létě je největším rekreačním cílem této oblasti vodní nádrž Hracholusky, v jejímž okolí najdete spoustu kempů a jiných ubytovacích zařízení.

Jižní Plzeňsko nepatří k těm turisticky nejvyhledávanějším oblastem, přesto má jistě co nabídnout. Zajímavá a malebná je například krajina kolem města Nepomuk, rodiště svatého Jana z Nepomuku. Dominantou tohoto kraje je Zelená hora a na ní stojící barokní zámek. Další barokní zámek najdete v Nebílovech, krásný je také bývalý klášter premonstrátek v Chotěšově.

Město Domažlice a jeho okolí tvoří region Chodsko, kde se zachoval tradiční lidový folklór v podobě krojovaných slavností, nářečí i zvyků. Každý jistě někdy viděl alespoň v televizi dudy, typický chodský nástroj. Centrem tohoto regionu jsou právě Domažlice, jejichž krásné a cenné centrum je městskou památkovou rezervací. V jeho jádru se nachází měšťanské domy ze 14. a 16. století, zbytky gotického opevnění, gotický farní kostel a klášter nebo zámek, který vznikl v 18. století přestavbou původního hradu. Důležitou památkou je také Chodský hrad, i když z původního hradu po několika požárech zbyla pouze věž a zbytek byl přistavěn v polovině 18. století. Dnes zde sídlí Muzeum Chodska. Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, jejichž tradice se táhne už od konce II. světové války, první slavnost byla pořádána v srpnu roku 1945.

Chodsko
Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti

Nedaleko Domažlic se nachází město Horšovský Týn, ve kterém najdete pěkný zámek. Známé letní turistické letovisko je pak obec Babylon, kde najdete přírodní koupaliště, jehož voda m údajně léčivé účinky. V okolí je celá řada pěších i cyklostezek.

Navštěvované je také město Tachov a jeho zajímavosti. Jednou z nich jsou jedny z nejzachovalejších městských hradeb v Česku, jejichž dnešní podoba pochází z přelomu 13. a 14. století. Krásný je i tachovský zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století. V roce 1770 sice vyhořel, ale už o čtrnáct let později byl zrekonstruován a získal tím svůj klasicistní kabát.

Město Stříbro bylo založeno jako hornická osada, v jejímž okolí se těžilo stříbro a odtud pochází i jeho název. Kromě něj si každý turista, který sem zamíří, jistě zapamatuje renesanční budovu radnice na náměstí. Její vzhled se štíty, sgrafitovou výzdobou a věží je poměrně netypický a velmi zajímavý.

Mezi významné kulturní památky této oblasti patří například ještě zřícenina románského hradu Přimda, barokní zámek v Trpístech či bývalý benediktinský klášter v Kladrubech. Ten pochází už ze začátku 12. století, v 17. století byl přestavěn a v roce 1712 zde začala stavba dnešní dominanty celého města, chrámu Nanebevzetí  Panny Marie, třetímu největšímu chámu v České republice. Postaven je ve stylu vrcholného baroka a jedná se o jedno ze stěžejních děl slavného architekta Jana Blažeje Aichl-Santiniho.

Na severovýchodě Plzeňského kraje je oblíbeným rekreačním místem oblast Rokycanska. Je to především díky její krásné zachovalé přírodě ze Středočeského kraje pokračujícího Křivoklátska, Podbrdska a údolí řeky Berounky. Ta je v tomto úseku velmi oblíbená vodáky. Zajímavými památkami tu jsou hlavně vodní hamr v Dobřívi, zřícenina hradu Libštejn nebo zámek ve Zbiroze. Rozkládá se tu také několik přírodních parků či rezervací, které nabízí možnosti nejen pro pěší turistiku.

Spoustu zajímavostí a turistických cílů skýtá další z okresů Plzeňského kraje, Klatovský okres. Městu Klatovy se někdy přezdívá „brána Šumavy“. V historickém jádru města stojí mnoho významných památek, například Černá věž, budova radnice, barokní lékárna nebo barokní kostel na náměstí, pod nímž se nachází klatovské katakomby. Kolem Klatov začíná oblast Pošumaví, která tvoří přechod mezi vnitrozemní rovinou a pásmem Šumavy, která leží při hranicích. Pro zdejší podhorské vesničky je typická architektura roubených domů, které jsou někde více, někde méně zachovalé. Dochované jsou určitě desítky historických staveb ve městě Sušice, jedna z nich je například budova, kde sídlí Muzeum Šumavy. Sušice jsou známy výrobou zápalek, firma Solo Sušice je tu vyráběla od roku 1839 až do roku 2008, kdy tu ukončila provoz. Stejně zajímavé je i město Horažďovice poblíž. Nedaleko něj se nachází zbytky hradiště Prácheň z 11. až 13. století.

V Pošumaví můžete navštívit také několik romantických hradů, například Velhartice, Švihov, Kašperk, Klenová nebo Rabí. Právě Rabí je z nich asi nejznámější a to díky tomu, že se jedná o nejrozsáhlejší hrad v Česku. Jeho rozloha činí zhruba 1 ha a najdete ho na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou, je tak dominantou celého okolí. Mezi Horažďovicemi a Klatovy se nachází četné množství rybníků, které jsou v létě oblíbeným místem rekreace.

Hrad Rabí
Hrad Rabí – nejrozsáhlejší hrad v Česku

Šumava a její krásná a čistá příroda láká mnoho turistů. Hlavními středisky cestovního ruchu jsou v západní části Šumavy města Železná Ruda a Kašperské Hory. Železná Ruda je největším lyžařským střediskem Šumavy a hlavně v zimě sem tedy přijíždí velké množství návštěvníků. Právě kvůli tomu se ve městě nachází mnoho ubytovacích zařízení, restaurací i zábavních podniků. Město leží kousek od hory Špičák, na jejímž jižním svahu se nachází lyžařský areál Železná Ruda-Špičák. Pod Špičáckým sedlem na východním svahu hory vede donedávna nejdelší tunel v Česku, Špičácký tunel (1747 m) vybudovaný v druhé polovině 19. století. V okolí Železné Rudy se nachází také dvě ledovcová jezera, Černé a Čertovo jezero. Černé jezero je největší karové ledovcové jezero nejen na Šumavě, ale v celém Česku.

Šumava a vlastně celý Plzeňský kraj nabízí podmínky pro dovolenou v kterémkoli ročním období. Pro zimní sporty jsou tu upravené sjezdovky i běžecké stopy, pro pěší turistiku i cykloturistiku spletitá síť značených tras vedoucích krásnou divokou přírodou, pro milovníky historie různá města a obce s jejich památkami a pro ty, kdo mají rádi ruch velkých měst, je tu právě Plzeň a její živelnost.

Read more
Share

Reklama