Poustevna Sloup a Skalní hrad

V Libereckém kraji v obci Sloup (okres Česká Lípa) se nachází velmi zajímavý a poměrně dost starý skalní hrad. Jedná se o památku, která byla do státního seznamu kulturních památek již v roce 1958, konkrétně se jednalo o datum 3. května 1958. V nedávné době jsem tento hrad sama osobně navštívila a hned jsem věděla, že je to místo, o kterém hned musím napsat.

Podle nálezů se dalo určit, že zdejší území bylo osídleno již lidmi z pozdní doby kamenné a následně také Germány.  Hrad byl pravděpodobně postaven ve 13. století. Zdejší hrad nechali postavit Ronovci s tím, že brzy se ho ujala jejich příbuzenská větev pánů Berků z Dubé. V roce 1427 (po konci období hustistkých válek) se na hradě usídlil Pancíř ze Smojna (loupeživý rytíř též přezdívaný jako lapka, Mikeš či také Mikuláš). I z tohoto místa podnikal loupežnické výpravy, avšak byl pod ochranou pánů z Vartenberka. V roce 1444 došlo k obléhání hrady, avšak dobyt nebyl. O rok později došlo k dalšímu oblehnutí hradu, tentokrát ale obránce nechala vyhladovět a následně je vypálila. Pancíř ze Smojna slíbil, že hrad už obnovovat nebude, avšak jakmile vojska, která hrad vypálila, odešla, tak Pancíř ze Smojna začal pracovat na obnově hradu a do tří let byl hrad zase v provozu. V roce 1455 ho přenechal synům a v roce 1471 byl hrad koupen znovu Berkovů z dubé. V roce 1639 došlo ke zničení hradu švédskými vojsky, které vedl generál Johanem Benárem. Bohužel už nikdy nedošlo k obnovení hradu.

skalni hrad

V dnešní době nejsou nikomu přesně není znám původní uspořádání hradu. Vzhledem k tomu, že hrad byl z větší části spíše dřevěný, tak došlo k jeho snadnému zničení. I v dnešní době je zachován i přístup na skálu, několik místností a také hladomorna a spousta prostorů, které byly vytvořeny ve skále.  Návštěvníci zde mohou nalézt například podzemní kapli z roku 1693, umělé jeskyně, které se nazývají jako tzv. frotty a spoustu dalšího. Z horní části hradu je krásný výhled na obce Nový Bor, Janov a samozřejmě i na obci Sloup, ve které se hrad nachází.

 

Přímo pod hradem je malé placené parkoviště a pár parkovacích míst přímo pod hradem u hlavní silnice, kde je stání zadarmo. Od novoborského náměstí je hrad pro turisty, kteří jdou pěšky, vzdálen po červené stezce přibližně 3,5 km a od vlakové stanice Nový Bor zhruba 4 km.

 

V kostele skalního hradu je také možné konat svatbu, kdy je celá kaple na 45 minut uzavřena, avšak na déle to bohužel není možné, aby byl plynně obnoven provoz hradu. Svatebčané se však i nadále mohou pohybovat volně po celém hradě například kvůli fotografiím.

 

Určitě je také velmi důležité zmínit, že hrad byl vyučit již několikrát při natáčení pohádek jako například S čerty nejsou žerty a další.

Read more
Share

Hrad Rožmberk, nejstarší sídlo Rožmberků

Tento nádherný a velmi zajímavá hrad se nachází v obci Rožmberk nad Vltavou v okrese Český Krumlov. Již podle názvu můžeme poznat, že se jedná o sídlo Rožmberků. Zajímavostí je, že se jedná o jejich nejstarší sídlo. Nesmíme zapomínat na historii, a proto se nejdříve společně podíváme na to, jak hrad vznikl a jak se postupně měnil a vyvíjel. Hrad nechal založit Vok I. z Rožmberka a poprvé byl písemně zaznamenán v roce 1250. Teprve po roce 1302 byl Rožmberk hlavním sídlem českého šlechtického rodu Rožmberků, tento hrad stavěli a postupně rozvíjeli.

Hrad mel nejdříve podobu rozsáhlého hradního komplexu v gotickém stylu, avšak posléze byl přestavěn na renesanční reprezentativní sídlo. Původní gotická část, která se nazývala jako Horní hrad, vznikla ve 13. století. V roce 1522 došlo k velkému požáru, a proto hrad nebyl již nadále udržován. Byla z něj zachována pouze kruhová věž Jakobínka. Dnes můžeme znát i tzv. Dolní hrad, což je dnešní jádro hradu, které vzniklo ve 30. letech 14. století. Na místě horního hradu dnes můžeme najít tzv. Nový zámek, což je obytná budova z 19. století, která je bohužel pro veřejnost nepřístupná. Funguje jako rekreační středisko České pošty.

hrad rožmerk

Hrad Rožmberk je 4. nejnavštěvovanějším objektem v Jihočeském kraji. Předním je zámek Český Krumlov, Hluboká a Červená Lhota. Určitě doporučuji udělat si výlet na všechny hrady a zámky v okolí. Každý je svým způsobem krásný a zajímavý. V dnešní době je majitelem hradu Národní památkový ústav, který ho také spravuje. Návštěvníci v dnešní době mohou hrad navštívit. Na výběr mají 3 různé okruhy, kterými je provede vyškolený průvodce. Trasa číslo 1 je hlavní okruh, kde návštěvníci mohou vidět Buqyoyské sbírky. Na této prohlídce budou návštěvníci vzaty do doby, kde se seznámí s posledními Rožmberky, Vilémem a Petrem Vokou, ale také se  především seznámí se slavným rodem Buqyo.

hrad rožmberk

Na trase číslo 2 se skrývají soukromé pokoje. Věděli jste například, že pokoje ve 2. patře hradu nechal upravit Jiří Jan Jindřich Buquoy pro svojí rodinu v době, kdy budoval rodové muzeum? Pokud ne či vás zajímá více informací, jistě je tato trasa vhodná právě pro vás. Třetí a zároveň poslední trasou je Muzeum hrdelního soudnictvíkatovna, která má nejvíce omezenou pracovní dobu (pouze v letním období). Návštěvníci jsou odvedeny do sklepního hradu, kde se katovna nachází. Jsou zde usazeni, aby měli možnost si vyslechnout výklad o historii hrdelního soudnictví a útrpného práva v českých, ale i v okolních zemích. Podle tras se liší nejenom otevírací doba hradu, ale také vstupné, které se pohybuje od    50,- Kč do 460,- Kč. Určitě je pro rodiny vhodnější využít tzv. rodinné vstupné. V hradu také není problém si připlatit za cizojazyčný výklad. Návštěva hradu je vhodná jak pro jednotlivce, tak i pro velké rodiny s dětmi. Pokud plánujete vlastní kulturní či firemní akci, tak můžete využít i pronájem exkluzivních prostorů hradu. Nebo snad plánujete svatbu? Pokud ano, tak je možné ji zde uskutečnit a mít velmi zajímavé a originální svatební fotografie.

Tipy na ubytování v Jihočeském kraji

Read more
Share

Znojmo město okurek a vína

Spousta lidí ví, jaké je první, druhé i třetí největší město České republiky. Avšak jen málo kdo se zajímá i o další města. Proto bych se s vámi dnes chtěla podělit o několik zajímavých informací o Znojmě.

Jedná se o město, které je 2. největší v Jihomoravském kraji. Leží přibližně 55 km jihozápadně od Brna a 8 km od něj můžeme najít hranice s Rakouskem. Jedná se o historické centrum jihozápadní Moravy, kde žije necelých 34 tisíc obyvatel. Město se rozkládá na 65,93 km2 s nadmořskou výškou 290 metrů nad mořem.

Jako vždy je jistě důležité znát aspoň základní informace o historie a o tom, jak vlastně dané město vzniklo a také to, jak se postupně vyvíjelo. Zdejší prostor byl osídlen již v dávné době a od 8. století se naproti dnešnímu centru města rozkládalo rozsáhlé staromoravské hradiště. Což je dnešní část města Hradiště, které střežilo brod přes řeku Dyji.

Bylo zde i velmi rozsáhlé pohřebiště, které se objevilo teprve v roce 2007 a i v dnešní době je velmi intenzivně zkoumané a prohledávané.

V roce 1048 došlo poprvé k písemné zmínce o Znojmě a to v padělané listině, ve které kníže Břetislav zakládá proboštství v Rajhradě a kde je mezi svědky uveden znojemský kastelán Markvart.

V roce 1880 zde žilo 12 772 evidovaných obyvatel. Od té doby se počet jen a jen zvyšoval a v dnešní době se téměř ztrojnásobil. Což je opravdu obdivuhodné a můžeme si být jisti, že město je velmi oblíbené.

Znojmo je historickým centrem jihozápadní Moravy, ve kterém je velké množství památek a zajímavých míst. Samotné město je městskou památkovou rezervací. Nachází se zde i Národní kulturní památka České republiky – rotunda svaté Kateřiny z 12. století, která stojí v areálu přemyslovského hradu  ve Znojmě. V raném středověku došlo k postavení velkého množství rotund, avšak tato se liší. Je rozdílná tím, že v ní jsou zachované nástěnné románské malby z roku 1134, a proto je památkově chráněná.

Jižní morava

Avšak se ve městě nachází přes 200 dalších Národních kulturních památek. Mezi nejznámější patří například Loucký klášter, který založil český kníže Konrád II. spolu se svou matko již v roce 1190. V dnešní době je část klášteru využívána firmou Znovín Znojmo pro uložení lahví s vínem, jejich prodejnou a také pořádáním různých společenských akcí a je zde umístěno i velmi malé muzeum vinařství. Tato část objektu je proto udržovaná a využívána, avšak většina zdejšího Klášteru je opuštěná a postupně chátrá.  

Dále si můžeme krátce povědět ještě důležité informace o Znojemské radniční věži, která je dominantou celého města a patří k nevýznamnějším gotickým stavbám v Česku. Mikuláš ze Sedlešovic ji nechal postavit v letech 1445 až 1448. Na věži je vybudován vyhlídkový ochoz a po celý rok je tím pádem turistům poskytnut nádherný výhled z 80 metrů vysoké věže. Návštěvníci tak mohou získat nádherný výhled například na zdejší náměstí, ale také na celé město.

Ve Znojmě v roce 2005 vznikl Hudební festival Znojmo, který získává velké množství obdivovatelů a zájemců. Tento festival je zajímavý tím, že každý rok je zaměřen na jiného hudebníka.

Znojmo je známé, pro svoji vhodnou polohu k pěstování vína, především pro vinařství. Každý rok zde probíhá Znojemské historické vinobraní, které je spojené s kulturními atrakcemi, burčákem a především vínem. Této události se účastní kolem 80 tisíc návštěvníků. Nesmíme také zapomenout zmínit fakt, že Znojmo je snad nejvíce známé pro své Znojemské okurky. V roce 1570 loucký opat Jiří II. zavedl pěstování okurek na Znojemsku a právě díky tomu je Znojmo velmi známé nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Read more
Share

Josefov okouzlí příběhem i svou krásou

Pokud se nyní mezi čtenáři nachází nějaký Josef, pravděpodobně nyní zpozorněl. Proč? Protože řeč bude o městské čtvrti v Praze, která se jmenuje Josefov. Pokud bych se jmenovala Josef, tak by mě jistě zajímalo, o jakou čtvrť se jedná, čím je zajímavá a jestli je pojmenovaná po nějakém Josefu, případně po jakém. Ubytování v Praze je na výběr mnoho, ovšem u nás najdete to nejlepší ubytování.

Samozřejmě doufám, že tyto věci a informace budou zajímat i všechny ostatní a ne jen Josefy. Pokud je to tedy tak, určitě nepřestávejte číst, protože se s vámi velmi ráda o všechny zajímavé informace nyní podělím.

Jak už jsem zmínila výše, jedná se o městskou čtvrť hlavního města Prahy, která je obklopená Starým Městem a nachází se v ohybu řeky Vltavy. Nyní se už jedná o novou zástavbu, ale v 19. století se zde nacházela chudinská čtvrť a ještě předtím zde leželo Židovské město. Z původního Židovského města v dnešní době můžeme nalézt pouze nejvýznamnější židovské památky, synagogy, starý hřbitov a radnici. Vše ostatní bylo již bohužel zbouráno a zničeno.

Jednou ze zajímavostí určitě je, že se jedná o nejmenší pražské katastrální území, které má rozlohu pouze necelých 9 ha (přesně se udává 8,81 ha).

Nyní bych se ráda dostala k názvu. Josefov se dříve jmenoval Židovské město (německy Judenstadt). V roce 1850 dle nového prozatímního obecního zákoníku byl přičleněn k Praze jako její pátá část a získal současný název. Josefov se jmenuje po Josefu II, což byl syn Marie Terezie. Proč zrovna po něm? Protože v rámci svého osvíceneckého způsobu zrovnoprávnil židovské obyvatelstvo s ostatními.

josefov-synagoga

Poprvé byl Josefov jako židovská čtvrť zmiňován již v roce 1096. V té době byla čtvrť založena po poničení ostatních židovských osídleních. V roce 1389 byl na Velikonoce rozpoután velký židovský pogrom, při kterém byla zabita velká část obyvatel ghetta. Protože dříve se toto Židovské město nazývalo též jako Židovské ghetto. I v 15. a 16. století se uskutečnilo několik pogromů, opakovaně byli židé také vykázáni ze země.

Jeden z největších rozvojů ghetta byl za vlády Rudolfa II. V Ghettu bylo spoustu známých učenců jako např. Jehuda ben Becalel (v německém pravopise uváděn jako ben Bezalel a známý jako Jehuda Arje ben Becalel, Jehuda Löw ben Becalel). Po třicetileté válce byla zrušena omezení osidlování mimo ghetto. Později se situace opět změnila, v roce 1726 vydal Karel VI. translokační reskript, který nařizoval opětovné uzavření židů do ghett.

K podstatné změně došlo tedy za vlády Josefa II, kterému se podařilo i židovské obyvatelstvo zrovnoprávnit s ostatním obyvatelstvem. To bylo pro židy velmi významné, protože se mohli začít usazovat i mimo ghetto. V ghettu zůstávali spíše jen chudí židé, ti bohatí se stěhovali mimo a do ghetta se přestěhovávali i ostatní chudí obyvatelé, proto se zdejší část nazývala jako Chudinská čtvrť.

Oficiální bylo ghetto zrušeno roku 1848 a v roce 1850 bylo přejmenováno na Josefov.

Tipy na ubytování v Praze

Read more
Share

Poutní místo Svatá hora u Příbrami a největší hornické muzeum

Příbram je okresní město ve Středočeském kraji ležící 54km  jihozápadně od Prahy, na řece Litavce a pokud jste si pro svou dovolenou vybrali ubytování ve Středočeském kraji, neměli by jste vynechat návštěvu tohoto města.

V tomto městě žije zhruba 33 tisíc obyvatel a jeho katastrální výměra činí 33,41 km2. Město má 18 částí a skládá se z 10ti katastrálních území, jeho nadmořská výška je 502 metrů nad mořem.

Letos je to právě 800 let od vzniku města. První zmínka o městě tedy pochází z roku 1216. V 16. století byla Příbram císařem Rudolfem II. povýšena na královské horní město.

Příbram byla jedním z nejmodernějších evropských důlních míst až do dvacátých let 20. století.

V barokních dobách vzniklo dnešní poutní místo Svatá Horakostelem Panny Marie, kde se můžeme podívat na sochu Ježíšovy matky ze stříbra a zlata.

V první polovině 13. století byl založen kostel sv. Jakuba Většího. Tato gotická stavba je součástí znaku města, a nachází se na Náměstí T.G. Masaryka.

Další zajímavou stavbou je zámeček Ernestinum, který ve 13.tém století sloužil jako tvrz, než ho arcibiskup Arnošt z Pardubic přestavěl  na gotický hrad, u tohoto místa si nemůžete nevšimnout sochy budovatele.

V západní části města je 5 historických dolů a najdeme zde Hornické muzeum Příbram, které je jedno z nejstarších hornických muzeí plné zajímavých ukázek z prostředí dolů (napodobeniny nástrojů používaných při těžbě apod.) a ukázek z hornického života.

Podíváme se i malinko do literatury. V Příbrami žili, studovali nebo z ní pocházejí autoři jako Jan Drda, Fráňa Kučera nebo František Gellner.  Z hudebního hlediska je zajímavým faktem to, že známý hudební skladatel Antonín Dvořák měl kousek od Příbrami své sídlo a Příbram často navštěvoval. S tímto se pojí Hudební Festival Antonína Dvořáka Příbram a také Divadlo Antonína Dvořáka postavené ve městě.

Na západním okraji města najdeme kvalitní ubytování ve středočeském kraji i turistické, cyklistické a lyžařské vyžití.

Tipy na ubytování ve Středočeském kraji

Read more
Share

Dětský svět Mirakulum

Nezáleží na tom, jestli si ještě připadáte jako malé děti a jste pro každou zábavu, nebo už se ve vaší rodině nachází děti, se kterými si chcete udělat prima výlet. Protože dnes bych vám ráda představila místo plné zábavy, her, přírody, zvířat a her, které je vhodné jak pro malé děti od útlého věku, tak i pro mládež  do 15 let a samozřejmě i pro dospělé, kteří se rádi do dětských let zase vrátí. Takže najděte si vhodné ubytování a hurá na to.

V dnešním článku bude řeč o zábavném parku Mirakulum. Jedná se o pohádkovou zemi zábavy a poznání. Samozřejmě jsou zde připraveny hry jak pro malé, tak i velké děti a samozřejmě i různé odpočinkové zóny a občerstvení.

mirakulum

Dětskou fantazii dokáže rozšířit kouzelný hrad s katakombami, hledání cesty z přírodního bludiště, obří pískoviště a mnoho dalšího.

Ze spojení dvou nadzemních prolézaček zde vzniklo unikátní lanové centrum, které má délku přes 200 metrů a to jak jistě dobře víte, je opravdu zajímavá délka, a právě proto se jedná o unikátní lanové centrum nejen v České republice, ale dokonce i v Evropě. Zdejší lanové centrum doplnily ještě dva velké tobogány, a tak děti se mohou sklouznout bezmála z výšky 5 metrů, což jistě ocení i někteří rodiče.

V Mirakulum se také nachází unikátní venkovní komplex, do kterého patří systém potůčků, potoků a koryt, jehož základem je vodopád napájející jezírko. Velmi zajímavé je, že děti, ale i dospělí mohou měnit směr toku vody, neboť tu jsou různá čerpadla, mlýnky a stavidla. Děti i dospělí zde mohou sledovat vodu v celé její rozmanitosti – voda zde proudí, kape, stříká, žbluňká, zkrátka dělá vše, na co si jen vzpomenete.

Jedná se o park, ve kterém se může grilovat pod širým nebem. Což návštěvníci ocení jistě v teplejších měsících a samozřejmě nemůžeme ani zapomenout zmínit kontaktní zoo s mini oslíky, kteří uchvátí jak děti, tak i dospělé.

Především pro dospělé je zde vytvořeno úžasné a zajímavé zázemí, které se nachází uvnitř areálu a slouží především pro občerstvení a odpočinek. V parku se toho ovšem nachází ještě mnohem více, např. zde návštěvníci mohou navštívit lesní hřiště, interaktivní vzdělávací programy, prezentace a jedna z nejzajímavějších aktivit je určitě Cesta do pravěku, která obsahuje i zajímavou show.

mirakulum

Pokud si myslíte, že už jste se dočetli o všem, co park Mirakulum nabízí, tak jste na omylu, protože je zde například i velká trampolína, dlouhá naučná stezka s výběhem pro zvířata a samozřejmě nezapomenutelný pohled na celý park.

Jednou z novinek z roku 2016 je Lesní město a vulkán, které zde funguje od července 2016. Nejedná se o jedinou novinku z minulého roku, a tak park jistě stojí za návštěvu.

Další a dnes nejspíš poslední zajímavostí, o které se zmíníme, je sousedící Tankodrom, který je propojen parkem Mirakulum pomocí úzkokolejné trati o délce necelých dvou kilometrů, po které pravidelně jezdí parní lokomotiva.

Jednorázové vstupné se pohybuje mezi 120,- Kč – 180,- Kč, pak je možné také využít rodinné vstupenky a samozřejmě zvýhodněné vstupenky pro školy a další hromadné slevy.

Tipy na ubytování ve Středočeském kraji

Read more
Share

Zřícenina hradu Frýdštejn

Nedávno jsem zjistila, že pro některé lidi je zřícenina téměř sprosté slovo. Zříceninu berou jako něco, co už prostě jen chátrá a má to nejlepší za sebou. Pokud jste tohoto názoru, tak vás nejspíš dnešní článek příliš nepotěší. Dnes jsem se rozhodla, že se společně totiž zaměříme na krásnou zříceninu Frýdštejn, která leží v obci Frýdštejn u Malé Skály, což je v okresu Jablonec nad Nisou. Tipy na najlepší ubytování v Libereckém kraji najdete na našem webu.

Dominantu celé této zříceniny tvoří velmi dobře zachovalá vysoká hradní věž. Která je postavena na nejvyšší pískovcové skále. Z tohoto místa je vidět na celé území a věřte mi, že je to opravdu nádherný výhled a rozhled. Z věže, která je 15 metrů vysoká, v průměru má 9 metrů a má 2 metry silné zdivo, je výhled téměř jako z pohádky.

Zdejší území bylo od 13. století majetkem Markvaticů. První zmínka o Frýdštejně pochází již z roku 1385, kdy záznamy z tohoto roku zmiňují jako majitele Bohuňka Puklíce z Frýdštejna. Okolo roku 1400 byl hrad v držení rodu Kamenců ze Střížovic a Čakovic

Jak už to tak bývá, tak jakmile se jedná o zajímavé či výhodné místo, tak se jeho majitelé často mění. Neboť každé o takové místo stojí, každý by ho rád vlastnil. Proto se nemůžeme divit, že na začátku 15. století se stal majitelem panství Bohuš z Kováně a hned v roce 1432 byl hrad oblehnutý husity. Nejprve mezi nimi došlo k uzavření dohody, ale později Katolík Bohuš z Kovaně konvertoval a od roku 1448 začal pomáhat Jiřímu z Poděbrad při dobývání Prahy. Po jeho smrti v roce 1460 začal spravovat panství Jan Zajíc z Hazmburka.

hrad frydstejn

Poté se zde vystřídalo několik majitelů. Roku 1489 vlastnil hrad Jiří Berka z Dubé, roku 1498 Vilém Zub z Landštejna, pak Jan Dubecký z Dubče a po roce 1508 Jan Chvalovský z Ledce.

Jan z Vatemberka v roce 1540 koupil hrad a frýdštejnské panství, které připojil k rozsáhlému Vartemberskému panství. Jan z  Vartemberka se ale účastnil odboje českých stavů proti králi Ferdinandu I. a proto ztratil roku 1547 některé své statky včetně Frýdštejna a Českého Dubu.

Obě panství koupil Jan z Oprštofru od krále, ale ten se rozhodl, že jeho sídlem bude Český Dub, proto následně došlo k tomu, že začal frýdštejnské panství rozprodávat. Tím bohužel zanikl význam frýdštejnského panství i Frýdštejna jako strážního hradu

Majitelé se zde opravdu střídali následně Oppersdorfové v roce 1591 neobyvatelný hrad s panstvím prodali Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. Následně to zde vlastnil Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti získal zdejší panství hrabě Jan Ludvík Isolani, což byl císařský plukovník. Jedna z jeho dcer odkázala následně panství církvi, která ho vlastnila až do roku 1838. V tomto roce se stala vlastníkem Kamila Rohana.

Hrad je již od roku 1892 přístupný. V dnešní době je majitelem hradu obec Frýdštejn. Vzhledem k tomu, že hrad je přístupný, byla by určitě škoda ho nenavštívit.

Otevírací doba od května do října je každý den od 10:00 hod. do 17:00 hod.Pro děti do 6 let je vstupné zdarma, děti do 15 let ho mají za 20,- Kč, studenti a důchodci 30,- Kč a dospělí 50,- Kč. (Ceny v roce 2016).

Tipy na ubytování v Libereckém kraji

Read more
Share

Za medvědem na zámek Konopiště

V blízkosti města Benešov (Středočeský kraj) se nachází krásný zámek romantického slohu, jehož stavba začala již ve 13. století. Zámek leží necelé 2 km od centra Benešova a od našeho hlavního města je Konopiště vzdáleno pouze 40 km jihovýchodně. Je tak ideálním turistickým cílem pro turisty jenž zvolili k ubytování některý z hotelů v tomto regionu. Zdejší areál je chráněn jako Národní kulturní památka České republiky a spravuje ho Národní památkový ústav, neboť zámek patří státu.

Původně byl zámek Konopiště hradem. Konkrétně se jednalo o šlechtický hrad, který vždy ležel u rybníka. Prvním držitelem hradu byl rod Benešoviců a konkrétně se jednalo o Beneše a Dobeše z rodu Benešoviců. Původně byl hrad postavený v gotickém směru na konci 13. století. Udává se, že nejpravděpodobnější a nejkonkrétnější datum je kolem roku 1294. Zakladatelem hradu byl biskup Tobiáš z Benešova, což byl rádce krále Václava II. Rod Benešoviců sídlil na Konopišti až do svého vymření (celý rod vymřel), nahradili je páni ze Šternberka, kteří vládli hradu až do roku 1950.

Jednalo se o větvi k předním katolickým rodům celé země. Nejznámější osobností z této doby je Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, který držel hrad ve své moci od roku 1140. Hrad se snažili dobýt silou, avšak to se Jednotce zelenohorské nepodařilo. Obyvatelé hradu se vzdali pro nedostatek potravin v roce 1468. Velitelem tohoto obléhání byl Zdeněk Kostka z Postupic. Dědicové Zdeňka ze Šternberka hrad získali znovu do své moci až doku 1479 a Konopiště měli až do roku 1590.

Od začátku 17. století vlastnila hrad rytířská rodina Hodějovských z Hodějova. Jmenovali Konopiště jako své hlavní sídlo. V Letech 1618 – 1620 na hradě pobýval i zimní král Fridrich Falcký. Následovala rychlá porážka a následně hrad byl koupený Albrechtem z Valdštejna. Netrvalo dlouho a hrad prodal Pavlu Michnu z Vacínova. Jednalo se o bohaté a sobecké nekatolické šlechty.

hrad

Hrad  byl časem přestavěný na zámek, kde se majitelé také poměrně dost střídali. V roce 1896 na zámku byla zavedena elektřina a také vodovod, pár let na to byl nainstalovaný i hydraulický výtah.  Za II. světové války byl v Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS pod velením SS-Brigadeführera A. Karasche. Tyto jednotky byly součástí tankové divize SS-Totenkopf.

Po osvobození v roce 1945 začalo být Konopiště také přístupno široké veřejnosti. Tak, jak zámek můžeme vidět v dnešní podobě, tak přesně takovou podobu si zámek drží a udržuje již od přestavby za arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné, jako za doby, kdy zámek obýval následník trůnu s rodinou.

Hrad Konopiště a následně zámek Konopiště za svojí dlouhou historii vystřídal několik období – od gotiky, přes renesanci, baroko, rokoko až po novogotiku.

Zámek vlastní samozřejmě i svůj vlastní zámecký park. V jeho areálu je tzv. Svatojiřské muzeum, které obsahuje umělecká díla s námětem sv. Jiřího.

 Při vstupu do areálu zámku návštěvníci prochází přes přehrazený hradní příklop, ve kterém pobýval medvěd Kazmír a jeho družka Máša, avšak ta bohužel v květnu 2007 uhynula  a v únoru 2011 zemřel i Kazimír. Nyní se zde nachází medvěd Brumbras, který byl velmi brzy přejmenován na Jiřího. Návštěvníci tedy kromě romantického zámku a krásné zahrady mohou také vidět i medvěda jménem Jiří.

Tipy na ubytování ve Středočeském kraji

Read more
Share

Botanická zahrada hlavního města Prahy

Pokud se řekne Praha, tak se jistě všem vybaví, že se jedná o hlavní město. Dále většinu lidí napadne Vltava, Karlův most, Zoo a spousta podobných zajímavých míst. Přesto mnoho lidí opomíjí zajímavou botanickou zahradu, která se zde nachází. Dnes si tedy povíme nějaké základní informace o jednom z nekrásnějších míst v Praze, a že tam těch zajímavých míst je opravdu velké množství, ale o jiných zase až příště.

Původně se jednalo o Pražskou botanickou zahradu, nyní je však oficiální název Botanická zahrada hl.m. Prahy, ale co si budeme povídat, název není zas tak důležitý.  Jedná se o botanickou zahradu, která se nachází v Troje. Zahrada stále prochází fází rozvoje a výstavba je naplánovaná přibližně do roku 2017. Její celková plocha je přibližně 52 hektarů.  Ředitelkou Botanické zahrady je od dubna 2012 Věra Bidlová.

Nejznámější část zahrady je skleník Fata Morgana, což je skleník tropický. Nachází se mimo areál venkovních expozic na jižním svahu trojské stráně. Stavba s atypickým esovitým půdorysem je velmi moderní a také zapuštěna do skalnatého terénu. Tím pádem skály tvoří zadní stěnu skleníku a je proto využívána pro terasovitou výsadbu rostlin. Vznikla tak expoziční plocha s rozlohou přibližně 1 750 metrů čtvereční. Díky tomuto řešení se jedná o evropský unikát. Interiér skleníku se dělí na tři samostatné části. V každé části je samozřejmě jiná teplota a také rozdílná vlhkost vzduchu. Návštěvníci tak mají možnost se postupně seznámit jak s tropickými rostliny, tak i částečně subtropickými.  Ke stavbě skleníku došlo v letech 1996 až 2003. Původně se mělo jednat o projekt s cenovými náklady do 20 milionů korun. Netrvalo dlouho a náklady přesáhly 200 milionu korun.

zahrada

Již v letech 1922 se jednalo o zřízení zoologické a botanické zahrady v Troje. Došlo k tomu poté, co velkostatkář Alois Svoboda věnoval dne 7. října 1922 československému státu rozsáhlé pozemky včetně Trojského zámku ke vzdělávacím účelům. Začátky snahy vybudování městské botanické zahrady spadají až do období 30. let 20. století. Brzy se přišlo na to, že stísněné prostory univerzitní zahrady Na Slupi nebudou vyhovovat. V roce 1966 došlo ke vzniku Pražské botanické zahrady. Což bylo osvětově naučné zařízení pro krátkodobou rekreaci obyvatel Prahy.  Původně měla botanická zahrada ležet na 130 hektarech v Troje, avšak k tomu nikdy nedošlo. Původně záměr se začal realizovat až v 70. a 80. letech 20. století. V roce 1992 byla otevřena tzv. Úvodní expozice. Jednalo se o plochu, která zaujímala 3 hektary půdy.  Na začátku roku 2011 vedení zahrady nechalo oplotit dalších 17 hektarů, takže dosud volně přístupné části areálu, včetně borového lesoparku a vyhlídkové stráně bylo oploceno a vstup do nich byl zpoplatněn. Došlo také k přerušení historické cesty mezi Havránkou a Salabkou. Což je spojnice mezi horní a dolní Trójou.  Tímto jednáním došlo k velké kritice, která ještě nějaký čas pokračovala.  V květnu 1997 do botanické zahrady přibila taky tzv. japonská zahrada, která byla založena v roce 1995. Dominantní částí je umělý horský potůček, který se nachází v hlavní části této zahrady. Jistě je také zajímavé to, že v japonské zahradě probíhají pravidelné výstavy bonsají.

Od dubna 2004 došlo k zpřístupnění památkové chráněné vinice sv. Kláry pro veřejnost. Tato vinice pochází minimálně ze 13. století, ale v minulosti byla několikrát rušená a zase znovu obnovená. Od 17. století patřila k Trojskému zámku.  Do správy botanické zahrady patří také Havránka. Jedná se o přírodní památku. Turisté zde mohou navštívit tři kilometry dlouhou naučnou stezku. Na trase se nachází devět informačních tabulí.  Pokud někdy budete mít v Praze čas a rádi byste se podívali na klidné, přesto velmi krásné místo. Tak jistě mohu doporučit Botanickou zahradu hl.m. Prahy, ze které to máte už jen kousek do Zoologické zahrady v Praze.

Tipy na ubytování v Praze

Read more
Share

Lednice je skvostem jižní moravy

Dnes se společně podíváme na další velmi krásné místo v České republice. Řeč bude tentokrát o zámku Lednice, který se nachází v obci Lednice (jak nečekané), což je asi 12 km východně od Mikulova. Nejdříve se podívá na historii obce Lednice, která je z listinné podoby známa již od roku 1222. V tehdejší době patřila vladykům Adamarovi a Lipertovi z Lednice. Vybudovali zde tvrz, která měla střežit a chránit významný přechod při řece Dyji. Tuto tvrz nevlastnili dlouho, neboť již v roce 1244 ji předl král Václav I. Sigfriedovi Waisemu. V držení Lichtenštejnů zůstala Lednice až do roku 1945 (s výjimkou krátké přestávky v letech 1571 až 1576).

Následně se zde vystřídalo několik majitelů od Jana I. z Lichtejštejna přes Kryštofa z Lichtenštejna, Hartmann II. z Lichtenštejna, Karla Eusebia z Lichtenštejna až po František Josef II. Od roku 1945 je Lednice v majetku státu. V dnešní době  zámek pro svoji velmi rozlehlou zahradu patří mezi nejkrásnější zámky v České republice. Podobu, jakou dnes můžeme u zámky vidět, získal zámek již při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století. Zámek má velkou a udržovanou zámeckou zahradu. Musím zmínit, že i výzdoba interiéru je velmi zajímavá a velkolepá. Jedná se o vyřezané kazetové stropy, původní historický nábytek a o pozoruhodné šestatřicetistupňové dřevěné schodiště v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku.

Minaret - autor Czechtourism Ladislav Renner
Minaret – autor Czechtourism Ladislav Renner

Na pravé straně zámku se nachází velký skleník, který byl postaven již v letech 1843 až 1845. Zámecký park byl vybudován na počátku 19. století a nachází se zde velké množství vzácných dřevin, rybníků a také zajímavých staveb jako například Minaret, což je 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Zdejší rozhlednu nechal postavit Alois I. z Lichtenšetjna a stavěla se v letech 1797 – 1802. Další zajímavou stavbou na zámecké zahradě je Janův hrad, který je též zvaný jako Janohrad. Jedná se o umělou zříceninu hradu z počátku 19. století a je chráněn jako kulturní památka České republiky. V zámecké zahradě také můžeme najít Lovecký zámeček. Je to drobná stavba, která stojí při cestě ze zámku k Janohradu a do Kančí obory. Samozřejmě nesmím zapomenou zmínit i historický skleník, ve kterém se nachází nejvzácnější česká skleníková rostlina. Jedná se o strom 300-500letého cykasu Encephalartos altensteinii. Bohužel v 90. letech byl tento strom velmi poškozen, když skleník byl podroben rekonstrukci.

Zámek je velmi oblíben turisty, a proto zde můžeme najít 8 turistických okruhů. Při návštěvě prvního okruhu můžeme vidět reprezentační sály a je to tzv. základní okruh, jeho délka je přibližně 50 minut. Ve druhém okruhu si můžeme prohlédnout soukromé apartmány a délka je stejná. Ve třetím okruhu navštívíme dětské pokoje a Muzeum loutek, tento okruh též trvá 50 minut. Ve čtvrtém okruhu navštívíme Grottu, což je umělá barokní krápníková jeskyně, která se nachází ve sklepě zámku. Tato prohlídka trvá pouze 20 minut. Pátý okruh bude zajímat všechny, kteří mají rádi rostliny, neboť je to návštěva skleníku. V dalším okruhu si turisté mohou prohlídnout již výše zmíněný Minaret. Také jsem se výše zmiňovala o Janohradu, který je možno si prohlédnout v sedmém okruhu. Jako osmým a zároveň posledním orkuhem je prohlídka parku s průvodcem. Tento okruh trvá přibližně 50 minut a návštěvníci se dozví mnoho zajímavých věcí o celém parku. Lednický zámek patří k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území České republiky a v prosinci roku 1996 byl zapsán do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO v rámci celého zdejšího Lednicko-valtického areálu.

Tipy na ubytování v Jihomoravském kraji

Read more
Share