České památky UNESCO, lákadlo pro turisty

Na turisty mířící za dovolenou do České republiky čeká kromě kvalitního ubytování a služeb, také spousty turistických atrakcí. Jedním z největších lákadel pro zahraniční, ale také tuzemské turisty jsou památky UNESCO. Na území České republiky se nachází 12 památek zapsaných do kulturního dědictví UNESCO. Těchto 12 divů světa doplňuje Slovácký verbuňk, Sokolnictví a Masopupustní obchůzky na Hlinecku.

Telč – historické centrum

Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. Století. K zámku také přiléhá zajímavě řešená zahrada s parkem. Uvnitř zámku turisty zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum s etnografickými sbírkami a expozicí o historii města. Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí s unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu.

Praha – historické centrum

Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy.

Český Krumlov – historické centrum

Unikátní soubor městské zástavby ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Zlatý kočár je nejcennějším exponátem českokrumlovského zámku. Byl vyroben z pozlaceného ořechového dřeva a byly v něm vezeny dary císaře Ferdinanda III. Habsburského papeži Urbanu VIII.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou kompozičně propojen. Celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s hrou světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě.

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou památku s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily. Bývalé královské město spjaté s dolováním stříbra a ražbou mincí, pokladnice českých králů s dominantami dvou katedrál nabízí turistům nevšední zážitky.

Lednicko valtický areál

Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. V areálu se potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous).

Holašovice – Vesnická rezervace

Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Každoročně se tu předposlední víkend v červenci konají „Selské slavnosti“.

Kroměříž – Zahrady a zámek

Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon, stará knihovna a letní byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla původně zásobní zelinářskou a květinovou zahradou. Geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovými kopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a stěnami stříhaných stromů a keřů. Za pozornost stojí Lví kašna a kašna Tritonů.

Litomyšl – Zámek a zámecký areál

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný význam.

Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice

Budování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dal období baroka jeden z výrazných rysů. Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, vztyčený roku 1614. Dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument až k posledním příkladům této módní vlny. Ale svou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměry a výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišuje.

Brno – Vila Tugendhat

Vila Tugendhat byla postavena v letech 1929-1930 pro manžele Tugendhatovy v Brně – Černých Polích. Projektováním domu byl pověřen jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe. Také zahrada byla součástí architektonického návrhu. V roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali do švýcarského St. Gallen. Během války byl dům zabaven gestapem a při osvobozování Brna byl poničen. Provedené opravy a nevhodné úpravy se architektonické podstaty stavby naštěstí nedotkly. Dnes je přístupná veřejnosti jako muzeum.

Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa

Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO. Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let starou výdřevou stropu. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924-1935.

Read more
Share

Česká republika, perla v srdci Evropy

Česká republika je pro svou polohu ve střední Evropě mnohdy označována za srdce Evropy. Pohraničními sousedy jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Hlavním a zároveň nejnavštěvovanějším městem České republiky je Praha. Praha se již řadu let řadí k nejkrásnějším turistickým destinacím nejenom v Evropě.

Tak velkou koncentraci památek UNESCO na tak malém území, jakým je Česká republika, jinde ve světě nenajdete. Kulturní dědictví, památky a bohatá národní historie jsou hlavním lákadlem pro turisty z celého světa. V území České republiky se nachází množství dochovaných historických objektů, které jsou povětšinou zpřístupněny veřejnosti. Zachovalá a pečlivě opravená jsou mnohá městská historická centra z nichž celé historické jádro Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné Hory jsou zařazena do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podél hranice s Německem se rozkládá Šumava, Český les a na severozápadě Krušné hory. Hranici s Polskem tvoří Krkonoše, nejvyšší české pohoří s nejvyšší horou ČR Sněžkou (1602 metrů). Překrásnou krajinou je Třeboňsko, region stovek větších i menších rybníků a rybníčků. Půvabná místa najdeme také podél řek Labe či Vltavy, nejdelší české řeky (430 km), a rovněž v okolí největší české přehrady – Lipna (4870 hektarů). Přírodním rájem je krajina skalních měst , Českého ráje, Českého Švýcarska a Adršpašsko-teplických skal. Jižní Morava je zase úrodná a rovinatá . Směrem na sever se však Morava zvedá do vyšších kopců, až přejde v pahorkatiny Bílých Karpat, Javorníků a dále na sever už jsou opět hory – Beskydy a Jeseníky, které tvoří hranici se Slovenskem a Polskem.

Zámek
Zámek Lednice

Šest oblastí České republiky bylo dokonce označeno za zajímavé biosférické ekosystémy. Tato území byla začleněna do celosvětové biosférické rezervace UNESCO . Jedná se o území Pálavy, Křivoklátska, Šumavy,Třeboňska, Krkonoš a Bílých Karpat. V České republice se nachází přes 1 200 chráněných oblastí a přírodních míst. Mezi nejvzácnější patří Národní park Šumava (největší národní park v ČR), Krkonošský národní park, České Švýcarsko a Národní park Podyjí. Přírodní dispozice ČR – 20 000 rybníků a jezer a více než 40 vodních nádrží – skýtají mnoho příležitostí pro sportovní turistiku a lov ryb. Třetinu země tvoří hornatý kraj plný krásných lesů a luk, jenž zve hosty k pobytu na rodinné farmy v rámci agroturistiky, která se postupně stává nedílnou součástí českého cestovního ruchu.

Na území České republiky vyskytuje velké množství minerálních pramenů, které jsou již přes dvě stě let využívány k léčebným účelům. Lázeňství má v Čechách dlouholetou tradici. 36 lázeňských míst je rozeseto po celé republice. Největší a nejstarší lázně leží v západních Čechách v takzvaném západočeském trojúhelníku spojujícím Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Většina lázeňských měst se rozprostírá v nádherných přírodních lokalitách. Samozřejmostí je vysoká úroveň ubytovacích služeb.

Skanzen
Valašské muzeum

Za návštěvu stojí mnohá historická města České republiky. Mezi nejkrásnější patří Český Krumlov, jenž je zachován jako typické středověké město, Telč s renesančním zámkem a unikátní architekturou trojúhelníkového náměstí. Vedle Kutné Hory, Prachatic, Olomouce či Kroměříže bývá předmětem obdivu i jedno z nejstarších měst ležící na území západních Čech, starobylý Cheb. Stejnou pozornost si zaslouží i České Budějovice, Jindřichův Hradec, Třeboň nebo Tábor v jižních Čechách, Domažlice a Loket na západě či Litoměřice na severu Čech. Vyhledávaným turistickým cílem v Českém ráji je Jičín.

Neméně atraktivní jsou pro návštěvníky muzea lidové architektury (skanzeny), kterých je po České republice bezpočet. Rožnov pod Radhoštěm, malé městečko na severní Moravě, se pyšní největším a nejstarším muzeem v přírodě ve střední Evropě, které se zaměřuje na regionální lidovou architekturu 17. – 19. století. Skanzeny Vysočina, ve Strážnici, v Holašovicích (UNESCO), nebo lidové baroko v jižních Čechách představují jen několik příkladů z velkého množství zachovalé a udržované lidové architektury, která návštěvníkům přibližuje životní styl našich předků. Typickými, již po staletí světově uznávanými českými výrobky jsou dekorativní sklo, porcelán a skleněná bižuterie.Prohlídka firem, které tyto výrobky produkují, s ukázkami jejich výroby je pro návštěvníky vždy zajímavým zpestřením.

Read more
Share