Chodsko, region živých folklorních tradic

V Plzeňském kraji existuje region, kde jsou dodnes živé tradice v podobě tanců, krojů, lidového řemesla i nářečí zvaného bulačina. Chodsko nabízí ale také malebnou krajinu Českého lesa, kde skalnaté hřebeny porostlé listnatými lesy shlížejí na vesnice a rybníky v údolí. Ubytujete-li se přímo v některé vesničce, vychutnáte si atmosféru Chodska opravdu naplno.

Chodsko leží asi 60 kilometrů jihozápadně od Plzně, v okolí Domažlic a Kdyně, a zahrnuje celkem 11 vesnic, kde je tradice velmi silným pojmem. Chodové získali svůj název od chození na hranici. Už od dob Jana Lucemburského v první polovině 14. století měli totiž tito svobodní sedláci za úkol střežení důležitých míst při hranici a za to od krále obdrželi 24 privilegií. O necelých 400 let později ale o tyto práva Chodové přišli při neshodách a následné selské rebelii proti vrchnosti a tehdejšímu majiteli trhovského zámku Wolfu Maxmiliánu Lamingenovi. Tyto události z let 1693-1695 vyvrcholily popravou vůdce Chodů Jana Sladkého Koziny v Plzni. V Újezdě u Domažlic můžete na Kozinově statku navštívit muzeum jemu věnované a podívat se i k jeho památníku na nedalekém vrchu Hrádek. Chodsko se historicky dělí na chudé horní Chodsko, kde se lidé věnovali hlavně řemeslu, a bohatší zemědělské dolní Chodsko. Je to dáno polohou obcí, kdy ty horní leží na úpatí Haltravského hřebene, zatímco ty dolní v úrodném Všerubském průsmyku. Stejně tak je chudší a bohatší výzdoba tradičního lidového chodského kroje, který můžete dodnes vidět na obyvatelích v době všech svátků a veselic, slaví se svatby, poutě, posvícení, Vánoce, Velikonoce i Masopust – ten nejslavnější se koná každý rok koncem zimy v Postřekově, trvá celé čtyři dny a jistě stojí za návštěvu. K chodské hudbě neodmyslitelně patří dudy, kterým se tu říká také kozel nebo pukl. Mají u nás dlouhou tradici, v Čechách se na ně hraje už od 13. století. Dlouho šlo ale o dudy nafukované ústy jako jsou ty skotské. Dudy s měchem se sem dostaly z Bavorska až někdy v polovině 19. století. Nejznámějším lidovým tance je chodské kolečko, veselý hýřivý tanec, který tančí skupiny v celého Plzeňska.

domazlice
Náměstí míru v Domažlicích

Domažlice jsou malebným městem s historickými památkami i turistickým zázemím. Vše důležité se dozvíte v informačním centru, kde vám poradí třeba i možnosti ubytování. Historicky cenné je celé centrum města, které je městskou památkovou rezervací. Významné jsou měšťanské domy ze 14. až 16. století s podloubími, které utváří romantický ráz náměstí. Dochovaly se tu také zbytky gotického opevnění, jehož součástí je i Dolní brána na východním konci náměstí, pocházející ze 13. století. Velmi vyhledávanou památkou je Chodský hrad, fortifikační pevnost ze 13. století, která byla po požáru a následném chátrání přestavěna v 18. století v barokním stylu. Od roku 1930 tu sídlí Muzeum Chodska, kde jsou k vidění národopisné, archeologické a historické expozice, mimo jiné například expozice chodských krojů včetně figurálního provedení tradiční svatby. Mezi významné sakrální památky města patří arciděkanský kostel Narození Panny Marie s věží, která tvoří dominantu celého města a dnes slouží jako vyhlídka. Zajímavostí je vychýlení věže o téměř 60 centimetrů z její osy. Prohlédnout si můžete i augustiánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pokud máte možnost, přijeďte do Domažlic v polovině srpna, kdy se zde konají tradiční Chodské slavnosti, součást Svatovavřinecké pouti a jedny z nejstarších a nejnavštěvovanějších národopisných slavností u nás.

Pro Chodsko jsou typické některé tradiční výrobky, které si můžete i dnes pořídit. V Postřekově se vyrábí tradiční český kanafas, také v Postřekově, ale i jiných obcích se ženy věnují výrobě paličkovaných krajek, v Klenčí nebo Záhořanech se zhotovuje chodská keramika. V Kolovči můžete navštívit Muzeum techniky a řemesel, kde najdete ukázku 50 řemeslných dílen a živností. Také příroda a její scenérie vás tu jistě uchvátí, ať už v létě, kdy se vše zelená, nebo v zimě pod bílou sněhovou přikrývkou. Chodsko je ideálním místem pro pěší turistiku i cykloturistiku, celá oblast je protkána sítí značených tras.

Přijeďte zažít tradice na vlastní kůži, ochutnat výborný chodský koláč a zatančit si za doprovod dudáků. Chodsko je jedinečné a svérázné, o to více vás místní zvyky okouzlí.

Share

Napsat komentář