Dolů do dolu aneb historie hornictví v Česku

Zajímá vás, jak se těžilo stříbro ve středověku? Nebo by jste spíš chtěli vědět, jak to vypadá ve Vítkovických železárnách, kde se ještě v době nedávné zpracovávala železná ruda? Naše planeta ukrývá velká bohatství pod svým povrchem a lidé se k nim už celá dlouhá staletí snaží dostat a využít je pro svůj prospěch. Proto se i v oblasti hornictví dá najít spousta zajímavých míst s poutavým programem, který oživí vaši dovolenou. Pokud ale vyrážíte s dětmi, dopředu si zjistěte podmínky pro vstup v jednotlivých místech. Někde mají z bezpečnostních důvodů vstup zakázán děti do šesti let, jinde i do deseti let. A ještě jedna dobrá rada, pořádně se oblečte, teplota většinou nepřesahuje 10°C.

 Chrustenická šachta

Tento skanzen najdete západně od Prahy v oblasti Českého krasu, u obce Loděnice u Berouna. Jedná se o železorudný důl, který byl ve své době, zhruba od poloviny 19. století do poloviny 20. století, jedním z největších a nejvýznamnějších v této oblasti. Za sto let jeho existence se z něj vytěžilo na 8 milionů tun rudy z hloubky až 426 m, což dělalo 86 podzemních pater. Veřejnosti jsou dnes zpřístupněny stovky metrů chodeb, ve kterých uvidí mnoho exponátů vztahujících se k hornické slávě tohoto místa. Součástí prohlídky je i jízda důlním vláčkem. Většina dolu však byla v minulosti zaplavena vodou, toho dnes využívají potápěči, kteří sem jezdí trénovat hlubinné potápění. Ubytování bez problémů najdete hned v obci Loděnice nebo v blízkém Berounu.

 Dolní oblast Vítkovice

Jedná se o bývalý průmyslový areál Vítkovických železáren. Unikátní technické stavby tu tvoří takové „Ocelové město“ jako vystřižené z knihy Julese Verna. V areálu se uskutečňoval celý proces od těžby uhlí, jeho koksování až po výrobu samotného surového železa, což je jedinečný přístup. Při prohlídce trvající 100 minut poznáte tento výrobní proces od začátku do konce. Začnete dolem Hlubina, kde se těžilo uhlí, které se používalo ve vysokých pecích při výrobě železa. Navštívíte vysokou pec, na kterou vás vyveze skipový výtah. Na vrcholu věže ve výšce 70 m budete mít krásný výhled na panorama celé Ostravy. A podíváte se do koksovny, kde se uhlí zpracovávalo.
V areálu se nachází také jedinečná interaktivní výstava nazvaná U6. Mapuje vývoj průmyslu od vynálezu parního stroje až po současnost. V tématicky rozdělených částech si můžete nejen prohlédnout, ale také sami vyzkoušet, jak se dá vyrobit elektřina pomocí šlapání na kole, jak složité je ovládat počítačem výrobní linku či třeba jak se pilotuje letadlo na trenažéru. Můžete nakouknout do vnitřku kajuty kosmonauta Gagarina nebo legendární ponorky Nautilus. Tato výstava jistě nabídne mnoho zajímavého dětem i dospělým.

muzeum
Hornické muzeum Mayra

 Ladnek park Ostrava

Taktéž v Ostravě, asi 5 km od jejího centra, najdete hornické muzeum a naučnou stezku Landek. S rozlohou 10 ha se jedná o největší muzejní areál v České republice. V povrchové expozici najdete vše od osídlení lovců mamutů až po moderní ražební techniku, těžní stroje a další. Jednou z největších na světě je zdejší expozice důlního záchranářství, která obsahuje i skutečné unikáty, například dochované dýchací přístroje z roku 1886. Na cvičném záchranářském polygonu si můžete na vlastní kůži vyzkoušet výcvik záchranářů. Součástí expozice je i pietní památník záchranářů, kteří zahynuli při výkonu svého povolání. Podzemní expozici tvoří kulturní památka Důl Anselm, její dominantou je čtyřicetimetrová těžní věž. V hloubce 15 m se nachází 250 m přístupných štol, kde se díky komentované prohlídce dozvíte vše o těžbě uhlí v těchto dolech. V areálu se nachází také spousta sportovišť a zábavních atrakcí, které zaručí zábavu celé rodině od rána až do večera. A pokud si chcete užít také večerní zábavu, ubytujte se v Ostravě a zavítejte třeba do některého z barů v proslulé Stodolní ulici.

 Historický důl Kovárna v Obřím dole

Pokud zavítáte na naši nejvyšší horu Sněžku, nenechte si ujít ani exkurzi do jejího nitra. Po celá staletí se zde těžilo železo, arzen a měď a vy se o tom můžete přesvědčit díky prohlídce dolu, kde byly zatím objeveny asi čtyři kilometry chodeb v pěti patrech. Prohlídkové okruhy jsou zde dva. První je méně fyzicky náročný, zvládne ho každý včetně dětí nad deset let, mladším dětem je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán. Měří 250 m a projít ho trvá zhruba hodinu. Během té doby si vyzkoušíte i práci středověkých horníků. Druhá trasa je určena pro odvážné a fyzicky zdatné, její délka je tři hodiny a je potřeba překonat několik žebříků a příkrých schodišť. Uvidíte však díky tomu mnoho zajímavého, například vytesané nádrže na vodu, zbytky rud, skalní pilíře či důlní techniku, která tu před více než padesáti lety zůstala jen tak ležet. Vstup do podzemí se nachází kousek od bývalé boudy Kovárna v Obřím dole. Z centra Pece pod Sněžkou, kde je informační středisko a také se zde můžete ubytovat, vám cesta k dolu potrvá asi hodinu a půl.

 Hornické muzeum Krásno

V Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, se nachází toto muzeum mapující důlní historii zdejší oblasti. Najdete ho v místě bývalého cínového dolu Vilém, celkem se skládá z 13 budov a objektů. Nejatraktivnějším exponátem je jistě 54 tun vážící těžní parní stroj, pocházející z dolu Marie z roku 1897. Kromě něj uvidíte expozice věnované rudnému hornictví, historii města Krásno, raně novověkému hornictví i výstavu minerálů. Pod širým nebem si můžete prohlédnout důlní vozy a lokomotivy s rozchodem kol 900 mm, používané v povrchových lomech, i vozíky o rozchodu 600 a 450 mm, používané v hlubinných dolech.

 Muzeum stříbra v Kutné Hoře

Muzeum sídlí v bývalém panském sídle Hrádek. Můžete si vybrat ze dvou prohlídkových okruhů, Město stříbra nebo Cesta stříbra. Při prvním prohlídkovém okruhu se dozvíte vše podstatné o vzniku města Kutné Hory až po jeho rozvoj v druhé největší královské město. Na druhém okruhu zjistíte, co všechno absolvuje stříbrná ruda od svého vytěžení až po vyražení mince. Součástí prohlídky je replika důlního díla s technickým vybavením, těžní stroj na koňský pohon či autentické středověké důlní dílo. Bude vám zapůjčeno pravé hornické vybavení – svítilna, helma a halena s kápí, takzvaná perkytle, v kterém projdete 250 m dlouhou část původního středověkého dolu. Na konci prohlídky je ještě expozice ukazující zpracování stříbra a ražení mincí. Na zahradě Hrádku je instalovaná Havířská osada, kde se seznámíte s typickými stavbami i figurínami v dobovém ošacení.
Podívat se můžete také do Kamenného domu, kde jsou další expozice muzea věnované měšťanskému životu v Kutné hoře, nebo do rodného domu Josefa Kajetána Tyla. Ve Vlašském dvoře se dozvíte vše, co souviselo s královskou mincovnou. Kutná hora toho nabízí k návštěvě tolik zajímavého, že nejlepší bude ubytovat se přímo ve městě a udělat si na jeho prohlídku více času.

 Hornické muzeum Příbram

Jedná se o nejstarší hornické muzeum v České republice, založeno bylo už v roce 1886. Situováno je v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a také v hornické chalupě na Březových horách. Tam všude najdete zajímavé expozice, celkem jich je více než 40. Součástí prohlídky podzemí je atraktivní jízda hornickým vláčkem, fárání důlním výtahem a sjezd do dolu po skluzavce. V dolech Anna a Vojtěch uvidíte cenné parní těžní stroje, unikátní je velké vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov. Do podzemí se bohužel nepodívají děti mladší šesti let.

muzeum
Hornické muzeum v Příbrami

 Grafitový důl pod Českým Krumlovem

Historie dolů v okolí Českého Krumlova sahá hluboko do 18. století. Jak to tehdy i později v dolech vypadalo a co obnášela práce horníků si budete moct přiblížit při návštěvě jednoho z těchto dolů, kde byl v hloubce 70 m zpřístupněn prohlídkový okruh dlouhý 2 km. Poté, co vás průvodci vybaví potřebným oblečením včetně svítilny, svezete se 1,5 km důlním vláčkem, kterým dříve horníci jezdili na svou šichtu. Zbytek trasy půjdete pěšky a uvidíte přitom praktické ukázky hornické práce.
Český Krumlov je krásné město nabízející nepřeberné množství památek a zajímavých míst k prohlídce, proto určitě navštívíte jeho centrum. Téměř každý druhý dům je tu hotel, penzion nebo soukromý objekt nabízející ubytování, takže jistě nebude nouze o přístřeší, pokud by se vaše návštěva protáhla.

 Štola Starý Martin v Krupce

Na severu Čech, přesněji na Teplicku, se nachází jedno z nejvýznamnějších důlních děl tohoto regionu, kde kořeny hornictví sahají až do 14. století. Těžil se tu cín, stejně jako v okolí. Štola Martin otvírá severozápadní žílu Lukáš, která je výjimečná svou směrnou délkou 2 km, což z ní činí nejdelší cínovou rudní žílu v Česku i střední Evropě. Během prohlídky jsou k vidění rozdíly mezi hornickou technologií v průběhu staletí, sbírka historických předmětů, minerálů a hornin, ale také krápníková výzdoba, která se ve štole vytvořila. Poté, co se ubytujete třeba přímo v Krupce a prohlédnete si ještě Hornické muzeum nebo hrad Krupka, můžete se nechat vyvézt lanovkou na Komáří vížku. Je to jeden z vrcholů Krušných hor, kde se nachází hotel s restaurací a vyhlídkovou terasou. Lanovka měří 2,5 km a je tak nejdelším úsekem bez mezizastávky v ČR.

 Skanzen Mayrau

V obci Vinařice na Kladensku se nachází technický skanzen představující zdejší bývalý uhelný důl Mayrau a práci horníků v něm. Celá areál je zachován tak, jakoby horníkům právě skončila směna. Trasa prohlídky vede po cestě havíře před sfáráním do dolu. Projdete tedy cechovnou, řetízkovými šatnami a dalšími místnosti až k jámovým budovám dolu. Můžete si zde prohlédnout tři těžní stroje, jeden se předvádí návštěvníkům v provozu. A potom ještě další expozice s hornictvím úzce spojené jako báňské záchranářství či lampovnu. Průvodci jsou zdejší bývalí horníci, takže si můžete být jisti opravdu zasvěceným výkladem.

 Hornická stezka Berghaus

V okolí Černého dolu v Krušných horách se nachází mnoho připomínek bývalého hornického významu tohoto místa. První zmínky o dolování v Krkonoších jsou tisíc let staré. Asi 2 km od centra městečka Černý důl, za místní textilkou, se nachází výchozí bod naučné stezky. Jedná se o první naučnou stezku o středověké těžbě rud a novodobém průzkumu zásob uranové rudy. Dlouhá je 1 km a na deseti zastaveních během cesty uvidíte propad po 80 m hluboké zavalené uranové šachtě, starý hornický náhon nebo ústí středověkého dolu. Na informačních tabulích se dozvíte vše podstatné, co s hornickou historií souvisí a to včetně obrázků zpracování rud, map důlních děl nebo fotografií z podzemí. Navštívit stezku můžete od jara do podzimu, případně i v zimě, pokud není sníh.

 Muzeum v Harrachově

V muzeu jsou k vidění například minerály, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie přibližující práci v dolech. Samotná prohlídková štola je pak dlouhá jeden kilometr a návštěvníci v ní poznají práci horníků a uvidí mimo jiné kompletní těžní stroj, důlní vozíky, akumulátorovou lokomotivu nebo důlní nakladač. Harrachov je proslulý hlavně jako zimní lyžařské středisko, ale i v létě tu najdete spoustu možností, kam se vydat za poznáním, zábavou i mnoho restauračních a ubytovacích služeb.

 Hornický skanzen Stříbro

Ve městě Stříbro, v Plzeňském kraji, najdete velmi zajímavý skanzen s venkovní expozicí důlní techniky. Najdete zde nakladače, výklopníky, vrtací kladiva, vrtací soustavy, důlní vozy a funkční důlní lokomotivu. Součástí je také replika důlní štoly. Nachází se zde i ústí Královské dědičné štoly Prokop, která je přístupná v délce 500 m.

 Povrchový uhelný důl Kadaň

Nerostné suroviny se netěží jen z hloubky pod zemí, jak se můžete na vlastní oči přesvědčit na severu Čech u města Kadaň. S průvodcem se podíváte téměř na dno povrchového uhelného dolu, kde vás jistě uchvátí pohled na obrovské rypadlo jen kousek od vás. Uvidíte také zbytky hlubinných šachet, které se postupně touto těžbou odkrývají. Součástí prohlídky je i návštěva nedaleké skládky komunálního odpadu, kde se dozvíte, jak se dá plyn vznikající rozkladem využít odváděním do elektrárny. Město Kadaň je krásné, i když turisty zatím dost opomíjené. Při jeho návštěvě určitě nebudete litovat času, který jste mu věnovali.

Share

Napsat komentář