Jedinečný, okouzlující a nezapomenutelný Český Krumlov

Chystáte-li se vyrazit na dovolenou do jižních Čech, popřemýšlejte určitě o návštěvě Českého Krumlova, královského města s jedinečnou atmosférou. A neváhejte si na tuto návštěvu vyhradit dostatek času, protože toto překrásné historické město vás bezpochyby okouzlí na první pohled. Za jedno odpoledne si zdaleka nestihnete vychutnat jeho kouzlo, ubytujte se tedy v některém ze zdejších hotelů a vydejte se za poznáním a krásou. Můžete si být jisti, že třeba i po týdnu budete neustále objevovat nové uličky a zákoutí s obdivuhodnými památkami a zajímavostmi. Romantika z tohoto místa přímo dýchá. Úzké uličky, historické stavby, meandrující řeka Vltava a majestátní zámek tyčící se nad tím vším utváří z Českého Krumlova jedinečný skvost mezi českými městy. To ostatně potvrzuje i zápis zámku a celého historického centra na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Toto město bylo založeno v roce 1274, zhruba čtyřicet let poté, co byl na levém břehu Vltavy vybudován menší hrádek synem Vítka z Prčice, z rodu Vítkovců. Tato větev rodu však v roce 1302 vymřela a tak se majetku ujali příbuzní z rodu Rožmberků. Ti sem přesídlili z hradu Rožmberk a Krumlov se stal novým střediskem celého jejich panství. Zástupcům rodu Rožmberků se v průběhu času dobře dařilo, byli bohatými a vlivnými pány, mohli si tedy dovolit své panství rozšiřovat a zvelebovat. Původní hrádek byl přestavěn a rozšířen brzy po jeho převzetí Rožmberky, vzniklo také nové podhradí, dnes čtvrť Latrán. Mezi 15. a 16. století zažilo město velký rozmach a to i díky tehdejší těžbě stříbra. V té době, přesněji v roce 1494, byl Krumlov povýšen na královské město a získal tak mnohá privilegia. Ve druhé polovině 16. století vládli Rožmberskému panství nejvyšší královský purkrabí Vilém z Rožmberka a po něm Petr Vok z Rožmberka. Během tohoto období došlo k velké přestavbě hradu na pohodlné zámecké sídlo, zároveň to ale znamenalo konec Rožmberského panování zde. Petr Vok z Rožmberka byl totiž velmi zadlužený a to ho dohnalo k tomu, že v roce 1601 prodal Krumlov císaři Rudolfu II. Rožmberkové se však nesmazatelně zapsali do historie města a právě za jejich působení zde vznikla i většina dodnes obdivovaných gotických a renesančních památek. V 17. století bylo město několikrát vypleněno, ale vždy se z toho brzy vzpamatovalo. Po necelých sto letech v rukou rodu Eggenberků se po jejich vymření dostalo krumlovské vévodství, jak bylo mezitím v roce 1628 povýšeno, do majetku rodu Schwarzenberků a v jejich držení zůstalo až do roku 1940, i když od roku 1918, kdy došlo ke zrušení poddanství, jen v omezené míře. Díky velkým investicím do obnovení a zachování historických objektů v novodobé historii se koncem minulého století stal Český Krumlov jedním z nejnavštěvovanějších míst Česka našimi i zahraničními turisty. Turistický ruch je tu jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví a tak si můžete být jisti, že zde najdete široké možnosti ubytovacích a gastronomických služeb.

cesky_krumlov_zamecka_zahrada
Zámecká zahrada

Jak z historie města vyplývá, hrad a zámek Český Krumlov byl nedílnou součástí města a jeho chloubou je i dnes. Jde totiž po Pražském hradu o největší hradní a zámecký komplex v celé naší republice, rozkládá se na ploše více než šesti hektarů. Do tohoto areálu se dostanete ze čtvrti Latrán a to buď Zámeckými schody nebo Červenou branou. Kolem hospodářských budov dojdete k Medvědímu příkopu, kde se medvědi chovají tradičně již od 16. století, a přes něj na nádvoří Dolního hradu, starého paláce, kde si můžete třeba vyjít schody na věž a vychutnat si pohled na areál zámku i město pěkně z výšky. Pak již dojdete do Horního hradu, sídla Rožmberků. Interiéry zámku rozhodně stojí za prohlídku. Mezi zámkem a zahradami se nachází unikátní pětipatrový plášťový most z roku 1764, který šlechtě umožňoval pohodlný přechod ze zámku do budovy zámeckého divadla a dále do zahrad. Samotné divadlo je velmi významné, jelikož se jedná o jedno z nejlépe zachovalých barokních divadel na světě. Procházka rozlehlými zámeckými zahradami pak bude nádherným zakončením prohlídky zámku, je opravdu okouzlující a uklidňující. Dominantou přední části s květinovými záhony je kaskádovitá kašna s mnoha plastikami. Dále pak pokračuje krajinářský park a na jeho konci leží malý rybníček. V parku se nachází otočné hlediště, u nějž se v letních měsících konají divadelní představení pod širým nebem.

Za prohlídku ale jistě stojí i více než desítka různých muzeí, například zajímavé Muzeum voskových figurín nebo Okresní muzeum Český Krumlov. Zajímavosti pak naleznete na fasádě téměř každého domu, doporučuji si tedy uličky procházet s hlavou otočenou směrem vzhůru a pořádně se dívat. Řeka Vltava se městem vlní jako had a na několika místech ji budete překračovat po mostech. Můžete přitom zamávat vodákům, kterých tu proplují v sezóně stovky denně. Tento úsek Vltavy je jimi velmi oblíbený a přímo pod hradními zdmi se nachází jeden ze sjízdných a proslulých jezů. Ve městě najdete i půjčovny loděk a vodáckých potřeb, kdybyste snad sami zatoužili prožít třeba jeden den na vodě.

Věřím, že osobitá atmosféra tohoto překrásného historického města si získá vaše srdce a vy tak budete s láskou vzpomínat na dovolenou prožitou právě tady.

Share

Napsat komentář