Josefov okouzlí příběhem i svou krásou

Pokud se nyní mezi čtenáři nachází nějaký Josef, pravděpodobně nyní zpozorněl. Proč? Protože řeč bude o městské čtvrti v Praze, která se jmenuje Josefov. Pokud bych se jmenovala Josef, tak by mě jistě zajímalo, o jakou čtvrť se jedná, čím je zajímavá a jestli je pojmenovaná po nějakém Josefu, případně po jakém. Ubytování v Praze je na výběr mnoho, ovšem u nás najdete to nejlepší ubytování.

Samozřejmě doufám, že tyto věci a informace budou zajímat i všechny ostatní a ne jen Josefy. Pokud je to tedy tak, určitě nepřestávejte číst, protože se s vámi velmi ráda o všechny zajímavé informace nyní podělím.

Jak už jsem zmínila výše, jedná se o městskou čtvrť hlavního města Prahy, která je obklopená Starým Městem a nachází se v ohybu řeky Vltavy. Nyní se už jedná o novou zástavbu, ale v 19. století se zde nacházela chudinská čtvrť a ještě předtím zde leželo Židovské město. Z původního Židovského města v dnešní době můžeme nalézt pouze nejvýznamnější židovské památky, synagogy, starý hřbitov a radnici. Vše ostatní bylo již bohužel zbouráno a zničeno.

Jednou ze zajímavostí určitě je, že se jedná o nejmenší pražské katastrální území, které má rozlohu pouze necelých 9 ha (přesně se udává 8,81 ha).

Nyní bych se ráda dostala k názvu. Josefov se dříve jmenoval Židovské město (německy Judenstadt). V roce 1850 dle nového prozatímního obecního zákoníku byl přičleněn k Praze jako její pátá část a získal současný název. Josefov se jmenuje po Josefu II, což byl syn Marie Terezie. Proč zrovna po něm? Protože v rámci svého osvíceneckého způsobu zrovnoprávnil židovské obyvatelstvo s ostatními.

josefov-synagoga

Poprvé byl Josefov jako židovská čtvrť zmiňován již v roce 1096. V té době byla čtvrť založena po poničení ostatních židovských osídleních. V roce 1389 byl na Velikonoce rozpoután velký židovský pogrom, při kterém byla zabita velká část obyvatel ghetta. Protože dříve se toto Židovské město nazývalo též jako Židovské ghetto. I v 15. a 16. století se uskutečnilo několik pogromů, opakovaně byli židé také vykázáni ze země.

Jeden z největších rozvojů ghetta byl za vlády Rudolfa II. V Ghettu bylo spoustu známých učenců jako např. Jehuda ben Becalel (v německém pravopise uváděn jako ben Bezalel a známý jako Jehuda Arje ben Becalel, Jehuda Löw ben Becalel). Po třicetileté válce byla zrušena omezení osidlování mimo ghetto. Později se situace opět změnila, v roce 1726 vydal Karel VI. translokační reskript, který nařizoval opětovné uzavření židů do ghett.

K podstatné změně došlo tedy za vlády Josefa II, kterému se podařilo i židovské obyvatelstvo zrovnoprávnit s ostatním obyvatelstvem. To bylo pro židy velmi významné, protože se mohli začít usazovat i mimo ghetto. V ghettu zůstávali spíše jen chudí židé, ti bohatí se stěhovali mimo a do ghetta se přestěhovávali i ostatní chudí obyvatelé, proto se zdejší část nazývala jako Chudinská čtvrť.

Oficiální bylo ghetto zrušeno roku 1848 a v roce 1850 bylo přejmenováno na Josefov.

Tipy na ubytování v Praze

Praha
Share

Napsat komentář