Krasové jeskyně v České republice

Krasové oblasti vznikají působením povrchové a podzemní vody v krajině, kde podloží tvoří rozpustné horniny jako vápenec, sádrovec, dolomit nebo halit. V naší republice je to převážně vápencové nebo dolomitové podloží, ve kterém se tvoří tyto zajímavé útvary. Protékáním povrchové vody a její chemickou reakcí s podložím se rozšiřují dříve vzniklé pukliny a ty se postupně přeměňují v celé jeskynní komplexy. V těchto oblastech najdete velké množství geologických útvarů, které se dělí na dva typy podle jejich vzniku. Primární jevy vznikají přímo erozním působením vody, jsou to například jeskyně, závrty, škrapy, říční ponory, krasová jezírka či krasové kapsy. Sekundární jevy vznikají, když se vápník rozpuštěný ve vodě opět změní v pevné skupenství, nejznámějšími jsou jistě krápníky, kterých rozlišujeme několik druhů, potom také závoje, jeskynní růžice nebo jeskynní perly. Tyto jevy pak tvoří kouzelnou výzdobu jeskyní.
Samotné jeskyně jsou systémy chodeb, které se mohou rozkládat na území dlouhém i desítky kilometrů a mohou sahat až několik set metrů pod povrch země. Při zřícení stropu jeskynních chodeb se vytvoří propasti nebo, pokud je to v hloubce pod zemí, obrovské klenuté prostory nazývané dómy. Jeskyně skýtali úkryt už dávným obyvatelům našeho území, jsou proto také ceněným paleontologickým a archeologickým nalezištěm. V České republice najdeme celkem devět krasových oblastí, většinou jsou to ale nesouvislé nedokonalé krasové ostrůvky v jinak nekrasové hornině. Informace o počtu známých jeskyní se zdroj od zdroje značně liší, jisté ale je, že je jich minimálně přes dva tisíce. Z toho je 14 zpřístupněno veřejnosti, jedenáct z nich se nachází na Moravě a zbylé tři v Čechách.

 Moravský kras

Rozkládá se severně od Brna až k obcím Sloup a Holštejn. Je nejlépe vytvořenou, nejvýznamnější a také nejznámější krasovou oblastí naší republiky. Nachází se zde více než polovina ze známých jeskyní. Pět z nich je veřejně přístupných s prohlídkou. Některé jsou částečně přizpůsobeny bezbariérově.

Jeskyně
Moravský kras

 Punkevní jeskyně

Nachází se v Pustém žlebu a ročně tyto jeskyně navštíví přes 200 000 turistů. V sezóně je třeba si vstupenky rezervovat předem, abyste měli jistotu, že se na vás dostane. Hlavním lákadlem je propast Macocha hluboká 138,5m. Pohlédnout do ní můžete ze dvou vyhlídek. Dolů se můžete nechat svést kabinkovou lanovkou a z jejího dna vzhůru pohlédnete během prohlídky jeskyně. Odtud už sejdete k nástupišti a nalodíte se na člun, kterým poplujete po podzemní říčce Punkvě až k místu, kde vyvěrá na povrch. Při cestě si ještě prohlédnete úchvatný Masarykův dóm. Délka prohlídky je asi 60 minut.

 Sloupsko-Šošuvské jeskyně

Na jižním okraji obce Sloup se rozkládá velmi rozsáhlý jeskynní systém, jehož dvě patra jsou místy spojena propastmi. Turisticky přístupné je horní patro, delší prohlídkový okruh trvá asi 90 minut. Před vstupem do jeskyně stojí 19 metrů vysoký skalní sloup, který dal jméno této vesnici. Stejně pojmenován je i Sloupský potok, který se u paty tohoto sloupu propadá do podzemí a má na svědomí vyhloubení zdejších jeskyní. Poté se spojuje s Bílou vodou a vytváří říčku Punkvu. Součástí prohlídkové trasy je i světoznámá jeskyně Kůlna, kde byly nalezeny asi 120 000 let staré pozůstatky lebky neandrtálského člověka.

 Kateřinská jeskyně

Vchod naleznete v Suchém žlebu kousek od informačního centra Skalní mlýn. Prohlídkový okruh trvá zhruba 30 minut a nejpoutavější zajímavostí je jistě Hlavní dóm, který je se svými rozměry 97m-44m-20m největším podzemním prostorem v České republice. Potom také určitě zaujmou hůlkové stalagmity, které dosahují délky až čtyř metrů.

 Jeskyně Balcarka

Druhý největší prostor Velký dóm najdete v této jeskyni, nacházející se na rozhraní několika údolí nedaleko Ostrova u Macochy. Zdejší jeskyně se může chlubit bohatou krápníkovou výzdobou, která  tyto prostory řadí mezi ty nejkrásnější nejen v Moravském krasu. Tuto krásu můžete obdivovat i vy při prohlídce trvající zhruba 45 minut.

 Jeskyně Výpustek

Tato jeskyně byla veřejnosti zpřístupněna teprve v roce 2008 Vchod najdete asi 2 km do městyse Křtiny. V minulosti tato jeskyně prošla velkými úpravami lidskou rukou, kdy bylo mnoho přepážek a prostor odstřeleno a chodby se tak změnily v nevlídné tunely. Nejdříve tu Československá armáda měla muniční sklad, po zabrání území Němci se tady vybudovala továrna na výrobu leteckých motorů, po druhé světové válce zase vznikl ve zdejších chodbách protiatomový kryt. Objekt je unikátním bývalým velitelským pracovištěm armády, kam by se uchýlilo velení armády nižšího stupně velení, a to jak armády lidové, tak federativní, tak i české. A to pouze v případě užití zbraní hromadného ničení – a byl v bojové pohotovosti až do 31.12.2001. Můžete si zdejší jeskynní systém prohlédnout během asi 75 minut trvající prohlídky.

Dalšími významnými, ale veřejnosti nepřístupnými jeskynními systémy Moravského krasu jsou Amatérská jeskyně – propojením s Punkevními jeskyněmi tvoří nejdelší jeskynní systém v Česku, Rudické propadání – Býčí skála, Císařská jeskyně, Michálka a Ochozská jeskyně.

jeskyně
Údolí moravské sázavy

Kromě samotných jeskyní najdete v jejich blízkosti i další zajímavé cíle, například zámky v Blansku a Rájci nad Svitavou, zříceninu hradu Čertův hrádek, větrný mlýn Ruprechtov nebo chrám Jména Panny Marie v Křtinách, který je dominantou této obce a jeho nádherné malby stojí za vidění. V této oblasti je tolik poutavých zajímavostí, že nestačí strávit tu pouze jeden den. Kdekoli zde proto naleznete kvalitní ubytování za slušnou cenu. Celý Moravský kras je také protkán sítí cyklostezek a turistických tras, které vás provedou po všech možných zákoutích.
Dalších pět zpřístupněných jeskyní se nachází na Olomoucku:

 Mladečské jeskyně

Rozkládají se pod vrchem Třesín v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Během asi 40-ti minutové prohlídky se pokocháte pohledem na bohatou krápníkovou výzdobu. Tato oblast je významnou archeologickou a paleontologickou lokalitou.

 Javoříčské jeskyně

Patří k nejkrásnějším jeskyním u nás se svou unikátní rozmanitou výzdobou. Najdete je poblíž Mladečských jeskyní. Tvoří je složitý systém chodeb, prostor a propastí. Jsou také největším zimovištěm netopýrů v ČR. Projít delší trasu vám zabere asi 60 minut.

 Jeskyně Na Špičáku

Nejstarší písemné záznamy o této jeskyni sahají až do 15. století, kdy jeskyně často sloužila jako úkryt, o čemž svědčí také nápisy na stěnách. Celou 30-ti minutovou trasu si mohou prohlédnout také zdravotně postižení návštěvníci, protože je upravena bezbariérově.

 Jeskyně Na Pomezí

Nejdelší jeskynní systém v Česku tvořený rozpouštěním mramoru. Typické jsou pro ni úzké chodby, které se v místě křížení rozšiřují v malé dómy. Typická je také výzdoba především nátekovými útvary, které vytvářejí složité a krásné kaskády. Ty budete mít možnost shlédnout při 45 minut trvající prohlídce jeskyní.

 Zbrašovské aragonitové jeskyně

V lázních Teplice nad Bečvou najdete tento jeskynní systém evropského významu. Unikátní je díky svému vzniku působením atmosferických vod a teplých minerálních pramenů, které vystupují z velkých hloubek vápence. Se svými 14°C je nejteplejší jeskyně v celé republice. Unikátní je také její výzdoba tvořená minerálem aragonitem. Na prohlédnutí těchto jeskyní budete mít zhruba 50 minut. Nedaleko se nachází také nejhlubší propast České republiky – Hranická propast. Suchá část, do které můžete nahlédnout, měří necelých 70 m, pod vodou se pak ukrývá dalších 373 m hloubky, ale toto číslo není konečné, protože dna dosud nebylo dosaženo.

 Jeskyně na Turoldu

Na okraji jihomoravského města Mikulov skrývá své chodby tato zvláštní jeskyně. Je vytvořená v jurském vápenci a je velmi suchá. Její stěny proto nepokrývají krápníky jako jinde, ale „turoldská výzdoba“. Ta připomíná svým vzhledem korálové útesy. Množství dutinek, hráškovitých výrůstků a drobných krystalků tvoří něco jako kamennou pěnu na těchto útesech. Necelou hodinu budete mít na prozkoumání zdejších zvláštností.

 Koněpruské jeskyně

Asi 5 km jižně od města Beroun se rozkládá tento rozsáhlý třípatrový systém. Přístupná jsou horní dvě patra, kde během 60-ti minutové prohlídky budete mít možnost obdivovat mimo jiné nejkrásnější prostor jeskyní – Proškův dóm. Uvidíte v něm sintrové jezírko a také unikátní výzdobu koněpruskými růžicemi, které obsahují opál. V horním patře byla v 15. století tajná penězokazecká dílna, která je zdejší raritou. Jeskynní prostory jsou velké a tak i lidé trpící klaustrofobií si mohou tyto jeskyně prohlédnout. Ale trasa není příliš vhodná pro ty, kterým dělá problém chůze po schodech, protože těch se po cestě absolvuje více než pět set.

 Chýnovská jeskyně

Při prohlídce této jeskyně se tak trochu vrátíte do historie jeskynního turismu. Je to totiž nejstarší zpřístupněná jeskyně u nás, první návštěvníci zhlédli její útroby už v roce 1868. Dodnes jsou tu zachována původní kamenná schodiště. Jeskyně nevyniká nijak bohatou krápníkovou výzdobou, ale zato unikátní barevností. Stěny a stropy vypadají skoro jako namalované, bílé, žluté a hnědé útvary mramorů doplňuje tmavá barva vrstev amfiboletů. Doba prohlídky je 40 minut a překonáte při ní převýšení 42 m.

Bozkovské dolomitové jeskyně

V Libereckém kraji na okraji obce Bozkov se rozkládají dva samostatné jeskynní systémy, které byly při zpřístupňování propojeny dlouhou štolou. Dolní části jsou trvale zaplaveny a nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Během 45 minut trvající prohlídky projdete část z tohoto nejdelšího dolomitového systému u nás a prohlédnete si jeho zajímavou a také vzácnou krápníkovou výzdobu.

Jyskyně v ČR
Share

Napsat komentář