Moravský kras – obdivuhodné krásy přírody

Jedním z nejnavštěvovanějších míst Jihomoravského kraje je oblast Moravský kras. Je to totiž jedna z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě a návštěvníkům nabízí jedinečné pohledy do jeskyní s obdivuhodnou výzdobou, hlubokou propast i krásnou čistou přírodu.

Moravský kras se táhne v pruhu od brněnských městských částí Líšeň a Maloměřice až po obce Sloup a Holštejn. Je součástí Drahanské vrchoviny a prvohorní devonské vápence tu vystupují na ploše téměř 100 km čtverečních. Je tu známo více než 1100 jeskyní, veřejnosti přístupných s prohlídkou je jich pět. Množství dalších menších jeskyní je potom volně přístupných. Nejcennější část Moravského krasu je chráněnou krajinnou oblastí a v nejnavštěvovanějších částech Pustý a Suchý žleb je z důvodu ochrany přírody zakázán vjezd vozidel. V okolí Moravského krasu a také přímo v něm najdete poměrně velké množství ubytovacích zařízení. Celá oblast je také hustě protkána turistickými trasami i cyklotrasami, je to tak ideální místo pro aktivní dovolenou.

Macocha
Pohled z horního můstku do propasti Macocha

Moravský kras je dělí na jižní, střední a severní část. Nejvíce toho nabízí právě severní část, jelikož zde se nachází čtyři z pěti přístupných jeskyní – Sloupsko-Šošuvské jeskyně, Punkevní jeskyně včetně světoznámé propasti Macocha, Kateřinská jeskyně a jeskyně Balcarka.

Za bránu do Pustého a Suchého žlebu je považován Skalní mlýn. Nachází se tu hotel nabízející ubytování i občerstvení v restauraci, informační centrum s prodejem vstupenek do jeskyní, prodejny suvenýrů a další kiosky. Právě zde je možno zaparkovat automobil a dále pokračovat ekologickým vláčkem, který vás doveze až ke vchodu do Punkevních jeskyní v Pustém žlebu, vzdálených od Skalního mlýna 1,5 kilometrů. Prohlídka jeskyní, jejíž součástí je i plavba na loďkách podzemní částí říčky Punkvy, je skvělým zážitkem. Během prohlídky se také podíváte na dno propasti Macocha, která měří v nejhlubším místě 138,4 metrů. Na jejím dně vytvořila říčka Punkva dvě jezírka. Pokud chcete nahlédnout do propasti shora, můžete využít lanovku, která vás vyveze od Punkevních jeskyní nahoru a pak třeba zase zpátky. Vydat se ale můžete také pěšky po některé z tras. K pohledu do propasti slouží Horní můstek, u kterého stojí Chata Macocha, a Dolní můstek ležící ve výšce 90 metrů proti zdi jeskyně.

Kateřinská jeskyně se nachází jen kousek pěšky od Skalního mlýna, v Suchém žlebu. Nachází se v něm největší jeskynní prostor Moravského krasu, Hlavní dóm. Jeho rozměry jsou opravdu úctyhodné – 97 metrů délka, 44 metrů šířka a 20 metrů výška. Krásná krápníková výzdoba tu stojí za vidění, obzvlášť unikátní hůlkové stalagmity, které dosahují délky až čtyř metrů.

Suchý žleb pokračuje žlebem Ostrovským a právě na jejich pomezí se nachází jeskyně Balcarka. Dostat se k ní můžete například od obce Ostrov u Macochy, v jejíž blízkosti leží. Tady se nachází druhá největší prostora Moravského krasu a jeskyně jsou také zdobeny velmi bohatou krápníkovou a sintrovou výzdobou.

Jeskyně
Moravský kras

Sloupsko-Šošuvské jeskyně uzavírají toto území ze severu. Nachází se na začátku obce Sloup. Vytvořil je Sloupský potok, který se propadá u skalního sloupu u vchodu do jeskyní. V podzemí se pak tento potok spojuje s vodami Bílé vody a společně vytváří říčku Punkvu. Návštěvnický okruh je dlouhý asi 3 kilometry a končí v archeologicky významné světoznámé jeskyni Kůlna, která sloužila už v pravěkých dobách jako sídliště. Byla zde nalezena například lebka medvěda s kamenným hrotem oštěpu, což přineslo velmi důležitý poznatek o životě pravěkých lidí před zhruba 1,8 miliony let.

V severní části Moravského krasu se nachází také Amatérská jeskyně, což je nejdelší jeskynní systém v Česku, jehož prozkoumané části měří asi 35 kilometrů. Veřejnosti je však nepřístupná. V Holštejnském údolí, pod zříceninou hradu Holštejn, je volně přístupná jeskyně Hladomorna. Kousek od ní se nachází krasové propadání potoka Bílá voda v Rasovně.

Ve střední části, v Křtinském údolí, se nachází poslední zdejší přístupná jeskyně s prohlídkou Výpustek. Mnoho původních skalních prostor tu bylo odstřeleno a změněno v podzemní betonové tunely v roce 1938, kdy tu Československá armáda měla muniční sklady. V komunistické éře tu byl poté vybudován i protiatomový kryt. Dnes si můžete jeskyni prohlédnout a uvidíte tak zajímavé spojení jeskynního systému s technickou památkou. Nejvýznamnějším jeskynním systémem této části Moravského krasu je Rudické propadání, kde mizí v podzemí vody Jedovnického potoka. Po dvanácti kilometrech se pak objevují zpět na povrchu u Býčí skály v Josefově. Volně přístupnou jeskyní tady je Kostelík nebo Jáchymka. Poblíž se nachází také významná technická památka Stará huť u Adamova. Tato expozice s muzeem železářství dokládá historii zpracování železné rudy v tomto kraji. Minout by jste v této oblasti neměli ani městys Křtiny s chrámem Jména Panny Marie, které patří mezi významná mariánská poutní místa. Chrám je jedním z vrcholných děl slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a rozhodně stojí za zhlédnutí. Nad ním se nachází bývalý zámek, dnes hotel nabízející ubytování.

V jižní části je asi nejznámější jeskyní Pekárna. Tato tunelovitá jeskyně v katastrálním území obce Mokrá u Brna představuje významné archeologické naleziště z doby lovců sobů. Nachází se zde také Ochozská jeskyně, která bývala přístupná veřejnosti, ale muselo to být zrušeno z důvodu častých záplav. V těchto jeskyních protéká Hostěnický potok, jehož propadání se nachází kousek od obce Hostěnice. Kromě Pekárny je tu několik dalších volně přístupných jeskyní, například krátká průchozí jeskyně Švédův stůl.

Přírodní krásy, památky a tajuplné jeskynní systémy lákají do těchto míst tisíce lidí ročně a nikdo z nich jistě své návštěvy nelituje. Však se můžete sami přesvědčit o jedinečnosti této oblasti.

Share

Napsat komentář