Perlou Středočeského kraje je chrám svaté Barbory

Není to tak dlouho, co jsem slýchávala vtipné hlášky na tzv. chrám sv. Brambory, ale dost už špatných vtipů. Pojďme se společně podívat na zajímavé a velmi krásné místo v Kutně Hoře, kterým je samozřejmě chrám svaté Barbory. Pokud budete ubytovaní v této lokalitě České republiky, rozhodně si udělejte čas na návštěvu této krásné památky.

Tento chrám byl nejdříve nazýván pouze jako kaple, neboť jeho stavba byla velmi odlišná od ostatních chrámů a kostelů. Je obecně známo, že většina kostelů a chrámů vzniká na popud církevních institucí. Avšak u stavby, o které si budeme povídat nyní to bylo úplně jinak. Od počátku byl zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany.  Svým vzhledem dokázal konkurovat i pražské katedrále. Můžeme říct, že chrám svaté Barbory vyjadřuje dobové napětí, které se odehrávalo mezi Kutnou Horou a Prahou.  V roce 1995 byl chrám zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Již v roce 1388 začala stavba kostela svaté Barbory. Původně měla mít tato stavba dvojnásobnou délku lodi, než jakou délku v současné době můžeme vidět. Stavba měla několik fází a také značně souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů.  V roce 1558 došlo k zastavení stavby s tím, že kostel byl na západě uzavřen pouze provizorní zdí. Všechny následující zásahy neměly účel kostel dokončit, avšak pouze udržovat, aby nezchátral.

katedrála
Chrám svaté Barbory autor: Libor Sváček

Jezuité v roce 1926 kostel převzali a následně vedle něj vybudovali kolej. Bohužel došlo k požáru kostela. Právě z tohoto důvodu došlo k velké úpravě kostela na barokní a došlo především k vybudování barokního krovu.  V letech 1884 až 1905 archeologický spolek Vocel rozhodl, že dojde k puristické rekonstrukci. Při této rozsáhlé rekonstrukci byl kostel obnoven a také prodloužen o klenební pole k západu a bylo také vybudované nové neogotické průčelí. Došlo k nahrazení barokního krovu. Místo barokního krovu byl přidán krov v podobě trojice gotizujících stanových střech, které by měly odpovídat původnímu gotickému řešení.  Nejdříve s výstavbou začal stavitel Svatovítské katedrály Petr Parléř. Došlo pod jeho vedením k vystavění nejstarší části stavby. Teprve v roce 1547 získala budova klenbu, do té doby nebyla krytá proti dešti. Mezitím došlo k přerušení stavby. Stavba byla obnovena v roce 1482 s tím, že jí obnovili nejdříve místní stavitelé, kteří pokračovali v intencích Jana Parléře.  Od roku na stavbě kostela pracoval Matěj Rejsek, který se stavbě velmi věnoval a působil zde až do své smrti v roce 1506. Podle jeho návrhu se však pokračovalo až do roku 1509.  V roce 1512 se stavbě kostela začal věnovat i velmi respektovaný architekt Benedikt Ried. Jeho příchod stavbu velmi ovlivnil. Dle jeho projektu se stavělo i po jeho smrti a to až do roku 1534.  Mezitím došlo k poklesu těžby stříbra, a proto docházely finanční zdroje. V roce 1558 došlo k definitivnímu  zastavení stavby.  Poslední stavební úpravě proto byly dokončeny až v roce 1905.Tento velmi zajímavý chrám můžeme navštívit každý den, neboť pro návštěvníky je otevřen dennodenně.

Vstupné pro dospělé je 60,- Kč a pro děti a studenty 40,- Kč (2016), takže se jistě vyplatí udělat si výlet do Kutné Hory kvůli chrámu svaté Barbory a dalším zajímavým památkám.

Chrám svaté Barbory Středočeský kraj
Share

Napsat komentář