Poustevna Sloup a Skalní hrad

V Libereckém kraji v obci Sloup (okres Česká Lípa) se nachází velmi zajímavý a poměrně dost starý skalní hrad. Jedná se o památku, která byla do státního seznamu kulturních památek již v roce 1958, konkrétně se jednalo o datum 3. května 1958. V nedávné době jsem tento hrad sama osobně navštívila a hned jsem věděla, že je to místo, o kterém hned musím napsat.

Podle nálezů se dalo určit, že zdejší území bylo osídleno již lidmi z pozdní doby kamenné a následně také Germány.  Hrad byl pravděpodobně postaven ve 13. století. Zdejší hrad nechali postavit Ronovci s tím, že brzy se ho ujala jejich příbuzenská větev pánů Berků z Dubé. V roce 1427 (po konci období hustistkých válek) se na hradě usídlil Pancíř ze Smojna (loupeživý rytíř též přezdívaný jako lapka, Mikeš či také Mikuláš). I z tohoto místa podnikal loupežnické výpravy, avšak byl pod ochranou pánů z Vartenberka. V roce 1444 došlo k obléhání hrady, avšak dobyt nebyl. O rok později došlo k dalšímu oblehnutí hradu, tentokrát ale obránce nechala vyhladovět a následně je vypálila. Pancíř ze Smojna slíbil, že hrad už obnovovat nebude, avšak jakmile vojska, která hrad vypálila, odešla, tak Pancíř ze Smojna začal pracovat na obnově hradu a do tří let byl hrad zase v provozu. V roce 1455 ho přenechal synům a v roce 1471 byl hrad koupen znovu Berkovů z dubé. V roce 1639 došlo ke zničení hradu švédskými vojsky, které vedl generál Johanem Benárem. Bohužel už nikdy nedošlo k obnovení hradu.

skalni hrad

V dnešní době nejsou nikomu přesně není znám původní uspořádání hradu. Vzhledem k tomu, že hrad byl z větší části spíše dřevěný, tak došlo k jeho snadnému zničení. I v dnešní době je zachován i přístup na skálu, několik místností a také hladomorna a spousta prostorů, které byly vytvořeny ve skále.  Návštěvníci zde mohou nalézt například podzemní kapli z roku 1693, umělé jeskyně, které se nazývají jako tzv. frotty a spoustu dalšího. Z horní části hradu je krásný výhled na obce Nový Bor, Janov a samozřejmě i na obci Sloup, ve které se hrad nachází.

 

Přímo pod hradem je malé placené parkoviště a pár parkovacích míst přímo pod hradem u hlavní silnice, kde je stání zadarmo. Od novoborského náměstí je hrad pro turisty, kteří jdou pěšky, vzdálen po červené stezce přibližně 3,5 km a od vlakové stanice Nový Bor zhruba 4 km.

 

V kostele skalního hradu je také možné konat svatbu, kdy je celá kaple na 45 minut uzavřena, avšak na déle to bohužel není možné, aby byl plynně obnoven provoz hradu. Svatebčané se však i nadále mohou pohybovat volně po celém hradě například kvůli fotografiím.

 

Určitě je také velmi důležité zmínit, že hrad byl vyučit již několikrát při natáčení pohádek jako například S čerty nejsou žerty a další.

Hrady
Share

Napsat komentář