Pražský hrad, srdce České republiky

Pražský hrad je srdcem celé České republiky a dominantou našeho hlavního města. Tyčí se na skalnatém ostrohu s názvem Opyš nad řekou Vltavou, v městské části Hradčany, a pyšně shlíží dolů už více něž jedenáct století. Celou svou historii sloužil jako sídlo nejdříve českých knížat, poté králů a od roku 1918 také prezidenta republiky. Je národní kulturní památkou a také památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Při pobytu v Praze by jej neměl opomenout žádný turista. Ubytujte se v hlavním městě a na návštěvu tohoto českého symbolu si vyhraďte nejméně jeden celý den. Uvidíte, že opravdu bude co obdivovat.

První hradisko na tomto vrchu bylo vybudováno v 9. století. Postupným rozšiřováním a stavebními úpravami z něj v průběhu staletí vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, v Guinessově knize rekordů je dokonce zapsán jako největší starobylý hrad na světě. A není divu, vždyť jeho rozměry činí 570 metrů na délku a 128 metrů šířky. Hradní komplex tvoří rozsáhlý soubor palácových a církevních staveb. V architektuře jednotlivých budov jsou zastoupeny prakticky všechny styly 2. tisíciletí tak, jak byl hrad za vlády různých rodů přestavován. Historicky nejvýznamnější stavby katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác a bazilika svatého Jiří s bývalým klášterem jsou situovány v centrální části hradu, západní část tvoří císařské palácové budovy uspořádané kolem tří náměstí, na východní straně se nachází dva  šlechtické palácové domy, obytné domy a části zachovalého středověkého opevnění včetně věží, jižní strana hradu je lemována zahradami.

Socha
Pražský hrad – socha svatého Jiří

Kvůli své funkci sídla hlavy státu a reprezentačním úlohám nemůže být Pražský hrad přístupný veřejnosti celý, stále však zbývá dost zajímavých prostor, kam běžný člověk může nahlédnout. Reprezentační prostory vytváří okruh v prvním patře všech křídel Nového paláce a jsou v nich zahrnuty početné sály, salony a salonky. Tyto prostory běžně slouží k přijímání oficiálních návštěv prezidenta a veřejnosti se zpravidla otvírají dvakrát ročně, první sobotu po 8. květnu a první sobotu po 28. říjnu. Po celý rok můžete navštívit katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku a klášter sv. Jiří, což jsou významné románské stavby, Rožmberský palác – bývalý Ústav šlechtičen, Jízdárnu Pražského hradu, kde pravidelně vystavují ti nejvýznamnější čeští umělci, Obrazárnu Pražského hradu s nejstarší expozicí a sbírkou obrazů v Česku, věž Daliborku s expozicí o útrpném právu a Prašnou věž s expozicí o historii vojenství. Velmi zajímavá je návštěva expozice Příběh Pražského hradu, která se nachází v podlaží Starého královského paláce. Zde se dozvíte vše o historii a vývoji Pražského hradu i osobnostech, které ho ovlivnili, a to od jeho prvopočátku až do současnosti. Určitě si také projděte asi 200 metrů dlouhou Zlatou uličku při severní zdi hradu u Daliborky. Úzká ulička dlážděná tzv. kočičími hlavami je tvořená maličkými domky s barevnou fasádou, s malými okny a dveřmi pod nízkou střechou. Vznikla v 16. století a původně tu bydlela hradní čeleď, střelci a zlatníci. Dnes tu najdete stylové obchůdky s bižuterií, upomínkovými předměty či knihami, stále však je ulička tím asi nejmalebnějším zákoutím hradního areálu.

Největší dominantou hradu a symbolem duchovních hodnot Česka je zajisté katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V minulosti se zde odehrávaly korunovace českých králů a královen a mnoho z nich je tu také pohřbeno. Kromě nich jsou zde uloženy i ostatky některých světců, pražských biskupů a arcibiskupů či šlechticů. Středem a nejvýznamnějším místem celé katedrály je kaple svatého Václava, kde se nachází hrobka tohoto největšího českého patrona. Stěny této kaple jsou zdobeny nádhernými nástěnnými malbami ze 14. století a drahými kameny. Vedou odsud i dveře do Korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty – Svatováclavská koruna, žezlo, královské jablko a korunovační plášť. Ty ale z bezpečnostních důvodů běžně k vidění nejsou.

Kolem Pražského hradu se nachází celkem šest krásných zahrad, k těm severním se počítá i celý areál Horního a Dolního Jeleního příkopu. Nejcennější je Královská zahrada na severu, vedle ní zahrada Na terase Jízdárny, na západě se nachází malá, ale kouzelná zahrada Na Baště a jižní zahrady tvoří pás složený z Rajské zahrady, zahrady Na Valech a přičleněné maličké Hartigovské zahrady.

Areál Pražského hradu je úchvatný svou velikostí i krásou staveb. Projděte si místa, kde historie dýchá z každého koutu a přitom se mísí se současností. A nenechte si ujít ani střídání vojáků Hradní stráže, kteří tu neúnavně a neomylně střeží bezpečnost u všech hradních bran. Jejich střídání probíhá každou celou hodinu, v pravé poledne pak i za zvuku fanfár. Návštěva Pražského hradu bude určitě velmi pěkným zážitkem.

Share

Napsat komentář