Skanzeny v České republice – zajímavý pohled do života předků

Jak žili naši předci? Jak a kde spali, jedli, pracovali nebo trávili volný čas? Na tyto otázky a mnoho dalších se snaží odpovědět muzea lidové architektury v přírodě, nebo-li skanzeny. Název skanzen pochází ze švédštiny, kde v překladu znamená hradby. Hlavně ale tento název nese kopec ve Stockholmu, kde bylo v roce 1891 otevřeno první takové muzeum v přírodě na světě. Tento název se časem vžil natolik, že se dnes běžně používá v celé střední a východní Evropě. Co že to tedy skanzen je? Jde o soubor staveb tradiční lidové architektury ve spojení s krajinou a muzejní expozicí pod širým nebem. Tato muzea mají za úkol ukázat novým generacím, jak žili jejich předkové a to názorně. Exponáty nejsou vystavovány pouze za skleněnými vitrínami jako v klasickém muzeu, ale jsou předváděny tak, jak opravdu sloužily, včetně ukázek fungování a aktivních činností.muzeum

Skanzeny nebo muzea v přírodě vznikají buď snahou o zachování původních staveb v jejich místě, přemístěním ohrožených staveb do vhodné lokality nebo úplnou rekonstrukcí. Skanzeny mohou být také souborem průmyslových staveb – technické skanzeny, či rekonstrukcemi různých archeologických nálezů – archeologické skanzeny.

Tyto muzea se těší čím dál větší oblibě a postupně se tak rozšiřuje i jejich počet, v současnosti jich je kolem čtyřiceti. Ve většině z nich probíhají během celého roku různé lidové festivaly, ukázky řemesel, jarmarky a další související akce. Ubytujete-li se poblíž některého z nich, neváhejte a udělejte si čas na jeho prohlídku. Dozvíte se jistě mnoho zajímavého. My si tu představíme alespoň ty největší a nejzajímavější z nich.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm

Jde o největší a oficiálně i nejstarší skanzen v Česku a celé střední Evropě, i když už o něco dříve nejspíš vzniklo jiné malé národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Právě Rožnov se vybaví mnohým, když se vysloví slovo skanzen a není divu. Expozice jsou tu rozděleny na tři části a dohromady je v nich umístěno přes 150 památkových objektů. Skanzen založili v roce 1925 bratři Jaroňkovi, jako první vznikalo Dřevěné městečko. Tady je prezentován život na malém městě od poloviny 19. století až do první čtvrtiny 20. století. Zajímavostí je například oživená expozice poštovního úřadu, která nabízí stálou poštovní službu. V sedmdesátých letech vznikla Valašská dědina. V interiérech domů tu poznáte rozdílný život různých sociálních vrstev na vesnici, při procházce potkáte mnohá domácí a hospodářská zvířata a také se tu nachází políčka, zahrady a sady ukazující hospodaření tehdejších lidí. Nejmladší částí je Mlýnská dolina, kde jsou soustředěny funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Uvidíte například valchu, mlýn, pilu nebo lisovnu oleje a také dopravní prostředky využívané při zemědělství, lesnictví a dalších činnostech.

Skanzen
Skanzen Rožnov – Valašská dědina

Skanzen spravuje Valašské muzeum v přírodě, které se kromě něj stará i o Pustevny, ležící v horském sedle pod horou Radhošť, jež jsou známé svým typickým vzhledem, který jim vtiskl architekt Dušan Jurkovič.

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

Už zmiňované muzeum vzniklo oficiálně v roce 1967, přestože první stavba Česká chalupa byla vybavena a otevřena zájemcům už v roce 1891. Tehdy se totiž majitel přerovského panství, princ Ludvík Salvátor inspiroval zemskou výstavou, kde byla ukázána typická česká chalupa. Koupil tedy jednu takovou poblíž svého zámku a nechal ji upravit po vzoru té české chalupy. Tato stavba se později stala základem vznikajícího muzea, které se rychle rozrostlo o další stavby. Dnes tu uvidíte například myslivnu, chmelový špýchar, třídu s kabinetem staré školy, roubená stavení nebo selskou bránu. V budovách jsou umístěny národopisné expozice doplněné mnohdy figurínami v typických krojích.

Skanzen na Veselém Kopci

Tento skanzen je součástí Souboru lidových staveb Vysočina. Osada na Veselém Kopci byla známa už v 16. století, dnešní soubor téměř třiceti staveb tu však vznikl na počátku 80. let. Tyto volně rozptýlené objekty dokládají svědectví o životě, práci a zábavě drobných rolníků z 19. a počátku 20. století. Budovy sem byly přivezeny z celého okolí, k vidění tu tak je například hájenka, ovčín, zvonička, výměnek, mlýn, usedlost a mnoho dalšího.

Pojedete-li nejkratší cestou z Veselého Kopce do Hlinska, nemůžete minout obec Svobodné Hamry. Prohlédněte si tady vodní kovací hamr stojící uprostřed obce, který dokládá její železářskou minulost. V Hlinsku poté najdete informační centrum, které vám poradí nebo přímo zajistí ubytování, stravu či jiné služby.

Dalšími objekty patřícími pod stejnou správu jsou hliněné a roubené domky v celku zvané Hlinecký Betlém. Tyto domečky si v první polovině 18. století postavili drobní řemeslníci a vy tu můžete nahlédnout do jejich životů.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Tento skanzen je jediný v České republice, který shromažďuje stavitelské památky nejen ze svého regionu, ale z celé republiky. Nabízí tak unikátní srovnání architektury různých oblastí přímo na jednom místě. Stavby pochází ze 17. až 19. století a momentálně se tu nachází devět větších obytných a hospodářských objektů ze středních, severních a východních Čech, které jsou doplněny několika drobnějšími památkami.

Skanzen Strážnice

Lidové stavitelství jednotlivých regionů Slovácka názorně ukazuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Podle regionů je také rozděleno na šest areálů zasazených v uměle vytvořeném a stromy osazeném terénu tak, aby co nejvíce připomínal původní podmínky. Je tu rozmístěno celkem 64 objektů, které tématicky odpovídají areálům Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, lučního hospodářství a vinohradnictví, které je s tímto krajem neodmyslitelně spjato.

muzeum strážnice
Strážnické muzem

Středověký skanzen Řepory

Najdete ho mezi pražskými Stodůlkami a Řeporyjemi. Středověká osada je mimo jiné zajímavá i tím, že vše je zde stavěno pouze s použitím středověkých stavebních technologií a přírodních materiálů. Vesnice je obehnána dřevěnou palisádou se vstupní branou a věžemi. Za touto hradbou poté uvidíte, jak se žilo ve středověku například rybáři, hrnčíři, kováři nebo jak vypadalo ubytování rychtáře. Podívat se můžete do krčmy, kostelíka nebo na hřbitov. V jezírkách jsou tu chovány ryby a dokonce raci, najdete tu i hospodářská zvířata jako ovce a kozy.

Skanzen Zubrnice

Základem tohoto zatím nejmladšího skanzenu je stará vesnice v klínu kopců Českého středohoří. V muzeum byly proměněny historicky hodnotné stavby ve středu obce a okolí. Prohlédnout si můžete roubenou zemědělskou usedlost, vesnickou školu, starý obchod a kostel. Opodál poté stojí malý roubený vodní mlýn.

Archeoskanzen Modrá

Pokud se ubytujete například v Uherském Hradišti, možná vás cesta zavede i do nedalekého slavného poutního místa Velehrad. Na začátku obce se nachází tento archeoskanzen představující ideální podobu opevněné slovanské osady z doby Velké Moravy v 9. století. Rekonstrukce staveb mají základ v konkrétních archeologických nálezech a podávají tak co nejvěrnější svědectví. Poměrně rozsáhlý areál je členěn podle funkčních celků na opevnění a vstup s obrannými věžemi, areál hospodářský, mocenský, řemeslný a církevní.

Share

Napsat komentář