Třeboň a její rybníky

Při putování jižními Čechami vás téměř všude provází poklidné hladiny rybníků. Obzvlášť pro okolí Třeboně jsou pak přímo typické. Slouží k chovu ryb, každoroční výlovy některých z nich jsou událostí, na kterou se sjíždí mnoho lidí. Kromě toho jsou také vyhledávanými místy pro rekreaci nebo sportovní vyžití. A v neposlední řadě kolem nich vedou nekonečné cesty přímo stvořené pro romantické procházky nebo projížďky na kole. Samozřejmě nejen tyto rybníky jsou tu turistickým lákadlem, všudypřítomné historické památky a atmosféra Třeboně a okolí uspokojí každého návštěvníka. Turistický ruch je tu značný a tomu odpovídá i úroveň stravování a ubytování. Návštěva tohoto malebného kraje se vám tedy jistě bude líbit.

V okolí Třeboně se rozkládá Třeboňská (nebo také Rožmberská) rybniční soustava, kterou vytvořili rybníkáři Štěpánek Netolický a po něm Jakub Krčín z Jelčan. Rybníky tu byly stavěny už od 14. století, ale až právě tito rybníkáři vtiskly zdejší krajině její dnešní podobu. Všechny zdejší rybníky jsou vzájemně propojeny stokami mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Řeka Lužnice je tou, která tyto rybníky napájí. Propojovací stoky se nazývají Stará řeka, což je původní rameno Lužnice, Nová řeka, umělé rameno spojující Lužnici s řekou Nežárkou, a Zlatá stoka, která byla vykopána v délce 45 km. Největším rybníkem této soustavy je Rožmberk. Rozloha jeho vodní plochy činí 489 ha, objem 6,2 milionů m3 vody a délka hráze 2430 m. Těmito rozměry je nejen největším rybníkem v Česku, ale také ve střední Evropě a za určité definice slova rybník i na celém světě. Rožmberk byl postaven v letech 1584 až 1590 podle návrhu Jakuba Krčína z Jelčan. Druhým rybníkem přímo v Třeboni je Svět. Ten byl také vybudován Jakubem Krčínem v 70. letech 16. století, po povodni na počátku 17. století byl ale rozdělen na dva menší, Svět a Opatovický rybník. Rybník Svět je velmi vyhledávaným rekreačním místem, kolem něj se proto nachází různé možnosti ubytování. V Třeboni sídlí známé Rybářství Třeboň, které je největším rybářstvím v celé Evropě.Rybnik

Město Třeboň je turisty vyhledáváno pro své historické hodnoty, vždyť také první osada tady vznikla už ve 12. století. Původně patřila Vítkovcům, ale už v roce 1366 přešla pod správu Rožmberků. Žili tady slavní zástupci tohoto rodu jako Vilém z Rožmberka nebo Petr Vok z Rožmberka a vtiskli městu část jeho krásy. Dalšími tvůrci pak byli členové rodu Schwarzenbergů, kteří panství získali 1660 a spravovali ho až do pozemkových reforem na konci I. světové války. Celé staré centrum Třeboně je městskou památkovou rezervací. Středem města je krásné Masarykovo náměstí, které tvoří měšťanské domy s podloubím a barokními a renesančními štíty. Stojí tu také historická budova radnice. Na západní straně pak náměstí plynule přechází v budovy Třeboňského zámku. Ten patří k největším zámeckým komplexům v Česku s více než 100 obytných místností. Krásný renesanční zámek nabízí návštěvníků tři prohlídkové okruhy – Rožmberské renesanční interiéry, Soukromá Schwarzenberská apartmá a Konírna, psí kuchyně a kasematy. Dále je tu ještě přírodovědná expozice Dům přírody Třeboňska, která seznamuje zájemce s přírodou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, rybníkářstvím nebo lázeňstvím, které je s Třeboní také neodmyslitelně spjato. Zámecký park rozkládající se kolem začal budovat Petr Vok z Rožmberka koncem 16. století, jeho dnešní podoba anglického krajinářského parku pochází z první poloviny 19. století a velkou měrou se o ni zasloužil Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu. Ten dal také vystavět monumentální Schwarzenberskou hrobku v Domaníně, v třeboňském parku jihovýchodně od rybníka Svět. Z Masarykova náměstí to je sem zhruba dva kilometry. Hrobku je možné navštívit a podívat se tak na 26 zdobených rakví členů rodu. Až budete unaveni z obdivování přírodních i historických krás, zastavte se v některé z hospůdek na sklenici piva Regent, i to je totiž součástí zdejší historie. Pivovar Regent byl založen už v roce 1379 a řadí se tak mezi nejstarší pivovary na světě.

Třeboň je kouzelným městem, kde je pořád co objevovat a obdivovat, stejně jako v jejím okolí měnícím se v průběhu ročních období. Přijeďte si vychutnat krásu tohoto koutu jižních Čech.

Share

Napsat komentář